alger 1 1

Alger og ulækkert vand langs de Fynske kyster

English version see below 

Jeg har igennem de sidste par uger set en stigende tendens til at flere fiskepladser er brunt af alger og med en sigtbarhed på omkring en 1 meter . Den ene dag er pladsen ikke specielt tiltalende at fiske på pga af det brunlige vand, men dagen efter kan vandet sagtens være helt rent og klart igen.

Nu har jeg selv fisket ved Faaborg fjord ,hvor jeg næsten ikke kunne se mine vadestøvler, når jeg stod i vand til hoften.Det  bekymrede dog  ikke havørrederne som lystigt gav sig til kende , når de indhalerede fluen.

Hvilken alge er dette og hvornår forsvinder den igen , ja det spørgsmål har jeg stillet Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

 

Uklart og ulækkert vand “ødelægger” netop nu fiskeriet på nogle af de klassiske havørredlokaliteter. Hvad skyldes det, og får det konsekvenser for forårets havørredfiskeri?

alger
Rene Voltelen med fisk i algebrunt vand.
alger
Rent vand som vi kender det og som det skal være..!

Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

De indre danske farvande er i visse områder – som fx omkring Fyn – netop nu plaget af grumset og uklart vand. Det skyldes opblomstringer af alger. Ud over at det er ret ulækkert og giver et dårligt fiskeri, så var der jo for få år siden massive opblomstringer af giftige alger, der slog masser af havørreder ihjel. De blev blandt andet fundet i Gamborg Fjord og i Lillebælt-området. Spørgsmålet er, om den nuværende situation med ulækkert og uklart vand, forårsaget af alger, er lige så dræbende for havmiljøet og lystfiskeriet som i 2011?

Kiselager er den skyldige

Tilbage i 2011 var det algen Pseudochattonella, der var skyld i fiskedøden. Den gav vandet en rødlig farve og satte sig på fiskenes gæller, så de blev kvalt. Alt tyder heldigvis på, at det grumsede vand nu skyldes en opblomstring af kiselalger. Heldigvis, for godt nok findes der giftige kiselalger, men jeg har ikke kendskab til, at de har forårsaget fiskedød i de indre danske farvande. At de kommer netop nu er helt normalt. De dominerer i marts-april. Deres opblomstring kommer typisk, når vandtemperaturen passerer 4 grader og efter en periode med solskin. De farver vandet gul-brunt og kan nærmest gøre det helt uigennemsigtigt, når opblomstringen er værst. Men altså sandsynligvis uden fatale følger for dyrelivet lige nu og her.

Algerne forsvinder typisk efter 3-4 uger, hvorefter vandet klarer op. Men vind- og strømforhold flytter rundt på algesuppen, så vandets klarhed de næste uger kan svinge fra dag til dag på de enkelte fiskepladser.

Hjælp os i kampen

Men så massive opblomstringer, som vi hvert år ser i danske farvande, er udtryk for, at udledningerne af primært kvælstof er meget store. Og det medfører, at store områder i de indre farvande hvert år rammes af iltsvind, der efterlader havbunden tilbage uden andet liv end svovlbakterier. I Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper vi for renere vand, flere vilde fisk og bedre lystfiskeri. Og lige nu gælder det især kampen mod nye havbrug, som vi mener vil bidrage til endnu flere alger, beskidt vand og iltsvind – og lakselus, ikke at forglemme.

Støt os i kampen – og meld dig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund her:

b090a64d-c85e-40e3-88c0-0f3a60e4ef27

 

Algae and brownish Walter on the coasts of Fyn

Through the last couple of weeks I have seen that more and more angling spots have had brownish water coloured by algae and with a visibility of about 1 meter.

One Day the spot is not very Nice to fish and the following Day the water May be completely clear Again and everything is back to normal.
I have been FISHING in Faaborg fjord, where my wading boost were impossible to see when I Was wading waistdeep. The seatrout were not distracted by the Brown water, though and were eagerly taking my fly.

What type of algae is this and when will it disappear Again? These are questions I have asked Kaare Manniche Ebert, from Danmarks Sportsfiskerforbund.

Here is his commentary:
Various Danish coastal waters are Rights now hit by an attack of coloured water. It is due to algae Bloom . Besides being not very Nice to look at and giving a bad FISHING, it was a massive algae Bloom, that a couple  of years ago was the course of extensive fish kills in places like Gamborg Fjord and the Lillebælt area.
The question now is if we are heading towards an equally bad situation AS in 2011?

Back in 2011 it was the algae Pseudochattonella, that was the cause of the fish kill. It coloured the water a redbrown and settled in the Gills of the fish, which then were suffocated.

The coloured water we see now, is most likely due to a Bloom of chisel algae, and that is a good thing, AS these do not cause fish death and it is quite normal that this type of algae appear now. It dominates in March- April and it blooms typically when the water temperature passes 4 degrees, following a period with a lot of sunshine.

This algae gives the water a yellowish Brown tone and Can at its peak make the water totally unclear.

The algae are not poisenois for the wildlife and will typically disappear after 3-4 weeks, after which the water will get totalt clear Again. 
But wind and current will move the algae a lot, so the clarity of the water will varie a lot from Day to Day on the various FISHING spots.

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.