Kort over de bedste fiskepladser på vestsiden i Odense Fjord

Bedste Fiskepladser på vestsiden i Odense Fjord til Havørreder

Bedste pladser på vestsiden af Odense Fjord

På Fyn findes der utrolig mange fede fiskepladser, lange de fynske kyster og fjorde. Et af de områder der skiller sig lidt ud i forhold til de fleste er, Odense fjord. Odense fjord er Fyns største fjord og har udløb fra mange mindre åer og ikke mindst både Odense å og Stavis åen, som nok er de mest kendte.

Med de mange åer, er der naturligvis et potentielt større antal havørreder end de fleste andre steder på Fyn. En faktor er den naturlige tilgang af havørreder fra åerne, en anden er de udsætninger af smolt som sker hvert forår nær mundingerne af åerne også. Til det skal så lægges at man de senere år har kæmpet for andre væsentlige forbedringer for fjordens havørreder. I Odense fjord er mindstemålet bl.a. sat op til 45 cm.

Her på linket får du de bedste pladser på østsiden af Odense Fjord

bedste fiskepladser Odense Fjord Havørreder

Mod det generelle mindstemål på 40 cm. I resten af landet på Havørreden. Store dele af inderfjorden er blevet lukket for garnfiskeri, som tidligere var en stor trussel for fjordens ørreder. Dette netop for at give, havørreden fri passage til og fra åerne, før og efter gydningen. Og så er der en sidste og væsentlig faktor, som giver havørreden ro i en længere periode, nemlig er Odense inderfjord lukket fra 1. Oktober, og frem til og med første fredag i Marts.. Altså er Odense fjord lukket i hele 5 måneder om året.

Jeg vil her i denne artikel give dig nogle af mine favorit pladser i Odense fjord. Denne artikel er den første ud af to artikler med hotte forårs pladser i Fyns fedeste fjord. Vi starter med de vestvendte pladser, fra inderfjorden og ud. Og i næste nummer kommer så de østvendte pladser som ofte fisker bedst når vi får lidt mere varme i vandet.

Odense inderfjord åbner efter traditionens tro den 1. Lørdag i Marts, (eller rettere den første lørdag efter den første Fredag i Marts) Her åbnes både Odense fjord Og Odense å med et brag af en præmiere åbning. En stor konkurrence, som er åbent for alle som tilmelder sig konkurrencen. Denne dag er hele inderfjorden vældig godt besøgt, og ikke mindst artiklens første spot, Lossepladsen er et af de helt store tilløbsstykker.

Lars H 1 2

VESTSIDEN AF ODENSE FJORD 

LOSSEPLADSEN

Denne plads er den første plads, lige uden for fredningen af udløbet fra Odense å. Her er gennem tiderne gjort fantastiske fangster. Pladsen er opkaldt lossepladsen, da her faktisk lå Fyns største losseplads i mange år. Og fra år tilbage var denne plads dog heller ikke den mest charmerende fiskeplads på Fyn. Tværtimod, for faktisk er her gjort mange spændende fangster i form af affald fra bjerget i bagkastet..!

lossepladsen

Tiderne er dog skiftet, og hele Stige Ø, som strækker sig ud her mellem Odense kanal og inderfjorden. Er nu forvandlet fra Losseplads, til et nu smukt reetableret naturområde. Den første hotte plads her er pynten, som ligger lige ud til den lidt dybere sejlrende. Her fiskes på trækkende fisk, som ligger og trækker frem og tilbage. Mellem åens ferske vand, og fjordens mere lavvandede partier.

Nordpå kommer en lille bugt, med lidt lavere vand. Før der igen kommer en lille lækker pynt, hvor den dybe rende igen kan nås fra land. Begge spots, er pladser som fiskes bedst i lavt vand. Faktisk er vandskiftet i netop faldende vand, det absolutte bedste tidspunkt at besøge pladsen.

Denne plads er velbesøgt gennem hele marts måned, og her opleves til tider et fiskeri. Der er så godt, at man næsten glemmer at man står side om side med ofte mange medfiskere..

Dette er da også en af de pladser, hvor du finder nogle af Fyns største havørred profiler de første par uger efter åbningen. Og dette er naturligvis ikke uden grund.

De bedste vinterpladser på Fyn

Pladsen er en rigtig fjordplads med den karakteristiske bløde bund og det til tider lidt brunlige vand. Da dette jo er en af Fyns hotteste pladser gennem tiderne, er en af Kent Andersens hvide stripper blink, eller Claus Eriksens flue Pattegrisen oplagt at prøve her.. Vil du ikke fiske med det som, alle de andre gør på denne plads? Så vil mit bedste råd være at tænke utraditionelt, da disse fisk ofte er fisk som trækker frem og tilbage i en længere periode. Ja så har disse fisk set de fleste populære havørredagn. Så tænk ud af boksen og prøv noget anderledes!

 

STENHOVEDET

Fortsætter vi længere ud af Stige Ø, ender vi ved den lille P-plads ved is-huset. og herfra skal traves det sidste stykke ud til Stenhovedet. Stenhovedet er en lille halvø som med kanalen på den vestlige side, og renden til Odense å på den anden side. Er en sand topplads i netop det tidlige forår. Her er et fint træk af fisk fra både Odense å, og ikke mindst Stavis åen og Kanalen. Denne plads er lidt mere stenet end stykket ind mod Lossepladsen. Dog med overvejen blød bund, og så holder hovedet også et fint lille lækkert rev. Men med den relative stærke strøm, som trækker på begge sider. Ja så kommer havørreden ofte helt ind under land, og det er derfor ikke nødvendigt at vade for langt ud. Stenhovedet er også en af de pladser som lidt senere på foråret, kan overraske med flotte gyldne fjordørreder. Og ikke mindst trækkende fisk, mod åerne når vi når først på sommeren.

stenhovedet 2

Pladserne i netop Inderfjorden, er præget af megen blød bund. Og holder til tider enorme mængder, af føde emner her først på sæsonen, hvor vandtemperaturen er relativt lav. Det er også her at du i starten af Marts, kan opleve nogle af de første sværmninger af børsteorme. Og her vil det naturligvis være oplagt med en børsteorms imitation, fisket på fluestangen eller bag et langsomt fisket flydende bombardaflåd.

 

KLINTEBJERG

Lidt længere ude i fjorden, på den vestlige side ligger den lille havn Klintebjerg. Hvorfra der kan sejles mod Vigelsø som bestemt også er et besøg værd i det tidlige forår, hvis du har egen båd eller kajak. Men vi holder os til fastlandet, som er tilgængeligt for alle.

IMG 6097

Ved Klintebjerg kan du nemt parkere, her på den offentlige P-plads ved havnen. Ganske få skridt efter du er steget ud af bilen, står du lige til venstre for havnen. Endnu en plads med blød bund godt op til begge ankler, Men her kastes ud over ganske dybt vand. Denne plads ganske dyb tæt under land, da der her på denne plads er trafik ind gennem Kanalen. Og ind til Odense havn med de helt tunge skibe. Så her er virkelig mulighed for at finde en plads, som skiller sig ud. I forhold til de andre pladser, i inderfjorden hvor der er mere beskeden vanddybde. Måske er netop det som denne plads byder på, det der kan gøre en forskel, på de dage hvor de andre pladser svigter. En plads som med til tider ganske stærke strøm, kan være afgørende for dit fiskeri på en svær dag. Her bliver virkelig flyttet noget vand ud gennem renden, lunere og mere fersk vand ved ebbe og ikke mindst de mange fødeemner som bliver presset forbi her, er noget der tiltrækker havørreden.

Fisk rundt den lille pynt rundt til venstre for havnen. Her er mere lavvandet og du vader i den bløde bund, med vand til mellem knæene og livet. Fisk bugten godt igennem både ud over kanten, og læg også nogle kast ind over det lavere vand. Fortsæt dit fiskeri ud mod den lille ø som ligger mod nord. Finder du ikke lidt fisk når du er halvvejs mod øen, kan det sjældent betale sig at fortsætte. Prøv i stedet på den anden side af havnen. Her er en ganske lille plads som kun behøver relativ kort tids fiskeri, for at finde ud af om den holder fisk. En lille lavvandet plads som ligger hen til en fredning af et mindre å-udløb. Pladsen fisker bedst når her er lidt stigende vand, og fiskene søger ind efter føde mellem de få sten og små ålegræs pletter som pladsen byder på. En ganske lille plads, som kun giver plads til en mand eller to. Men som ofte er et forsøg værd, inden turen igen går nord på og længere ud i fjorden.

 

OTTERUP LYSTBÅDEHAVN /EGENSEDYBET

Otterup Lystbådehavn. – Tidligere har denne lille plads været lukket for fiskeri, da der kommer en del ferskvand fra afvandingskanaler ud netop i bugten ved lystbådehavnen. En fredning som fra et par år eller tre siden blev ophævet. Og ikke mange har fået øjnene op for denne plads endnu, og dem som dyrker den er ikke meget for at røbe pladsen for andre. Her er i det nordlige hjørne af den lille bugt, er en anstændig afvandingskanal. Som giver bugten et god og kraftigt boost af ferskvand. Forhold som netop er noget der kan holde på havørreden hen over det tidlige forår. Mens temperaturen stadig er relativ lav. Senere når forårssolen begynder at varme vandet i bugten, går det her stærkere for vandtemperaturen at komme op i grader. Ende inde i inderfjorden, da bugten her er præget af noget mørkere bundforhold. Bundforhold som jo naturligt, varmes hurtigere op og holder længere på varmen. Få grader, ja bare en stigning på en enkelt eller to grader. Kan her i det tidlige forår, få bugten til at eksplodere af liv. Det er både når vi snakker fødeemner, og ikke mindst havørreden, som du ikke må være i tvivl om er der!

Pladsen fisker faktisk godt hele vinteren igennem, så længe det ferske vand ikke fryser til is. Og pladsen ligger uden for inderfjordens særfredning, og kan derfor fiskes året igennem. Bestemt en plads der er værd at besøge. Hele bunden af bugten kan fint vadefiskes fra udløbet og ned til lystbådehavnen, hvor der også løber en mindre afvandingskanal ud. Ligeledes kan der fint fiskes på den nordlige side, fra udløbet i det nordlige hjørne. Et område som ofte holder, en fisk eller to. Fisk dette stykke fra udløbet og ud i bugten.. Her i bugten skal du dog være opmærksom på, at bunden er blød. Så vadning skal ske, varsomt og med respekt for den bløde bund. De bløde bundforhold klares bedst, ved bevægeligt fiskeri, så man undgår at synke i.

DSC 7749

På den anden side af lystbådehavnen, finder du den dybe rende EGENSEDYBET. Du kan her vælge at fiske området fra havnen, og hele vejen ud i fjorden. Denne plads er relativ stor, og her er fin plads til at søge rundt. For at finde de stimer havørreder, som trækker rundt over kanten til det dybere vand. Ved lavvande er pladsen nem at læse, og her vades direkte ud til renden/dybet. Her fiskes kontinuerligt ud over kanten, mens der ligges nogle meter i benene for hvert kast der tages. Og der fiskes til højre ud i fjorden. Du kan her fiske så langt du lyster ud mod øst, og når du kommer ud til hjørnet længere ude. Må du aldrig undlade at fiske den lille dybe bugt, som ofte holder fisk. Rammer du pladsen i højvande, kan pladsen være svær at læse, hvis ikke du har besøgt denne tidligere. Du vader her over blød sandet og intetsigende bund. Uden nogle former for holdepunkter for havørreden eller andet byttedyr. Men tro mig på netop disse dage, hvor vandstanden er god høj, kommer havørreden helt ind. Og du kan støde på fine flokke af blanke grønlændere på knædybt vand. Husk derfor når du fisker pladsen derudaf, så er det yderst vigtigt at du for hvert 3.-5. kast ligger et godt kast på langs i din vaderetning.

Bedste Fiskepladser på vestsiden i Odense Fjord til Havørreder

Vigtigt! – Sæt dig ind i fredningerne i Odense fjords mange å udløb, her skal naturligvis overholdes de gældende fredningszoner.. App´en Fangst journalen, kan du nemt hente til din mobil. Den giver dig din præcise placering, i forhold til den aktuelle fredning du er tættest på.. Brug den, og undgå at havne i en ærgerlig situation.

Havørred.com er også en god App til at hjælpe dig 

Når du fisker pladserne i Odense fjord er det altid et must at have waders på. Her vadefiskes på stort set alle pladser, og der fiskes store områder af i søgen på havørreden. Forskellen på høj og lavvande er ikke anderledes end på den åbne kyst. Men grundet de lave sand områder kan forskellen virke enorm. Det der det ene øjeblik kunne fiskes med snilde, ligger nu tørt hen. Og havørreden er trukket med vandet, længere ud. Som ofte findes havørreden i fjorden, i mindre eller større flokke, og altid med overvejende grønlændere i flokken her i foråret. Men også med en god solid procentdel af både tunge nedfaldsfisk. Fisk som fortjener en hurtig og nænsom genudsætning. Men ikke mindst er der altid en rigtig god chance for at støde på, flotte tykke overspringere som tiltrækkes af deres artsfæller.

Knæk & Bræk

Hilsen Jesper Andersen

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.