Kort over de bedste fiskepladser på østsiden i Odense Fjord

Bedste fiskepladser på østsiden i Odense Fjord til Havørreder

ODENSE FJORD ØSTSIDEN

Så blev det endelig tid, til at vise jer 2. del af Odense fjord. Nemlig alle de fede pladser, på Østsiden af fjorden. Her på Østsiden, har vi ikke den samme dybe rende som på vestsiden. Vestsiden holder en rende som ofte samler, fiskene ved det lave vandskifte. Et fiskeri hvor Kanalen og Odense å danner ramme for et fiskeri i strøm renden,med fisk som trækker frem og tilbage mellem det mere ferske vand.

På dette link får du de bedste pladser på vestsiden af Odense Fjord 

Bedste Fiskepladser I Odense Fjord

Her på Østsiden har vi derimod store flade arealer, som ofte fisker fantastisk i det høje vandskifte. Fjorden er fuld af fede pladser, helt fra den inderste del og ud til Gabet i yderfjorden. Vi har ikke plads til at beskrive dem alle i dette nummer. Men du får her lige de hotteste pladser, som normalt hitter her i April

 

Odense fjord er Fyns største fjord, og har udløb fra mange mindre åer og ikke mindst Odense å og Stavis åen, som nok er de mest kendte. Med de mange åer er der naturligvis et potentielt, et større antal havørreder end de fleste andre steder på Fyn. En faktor er den naturlige tilgang af havørreder fra åerne, en anden er de udsætninger af smolt, som sker hvert forår nær mundingerne af åerne også.

Til det skal lægges at man de senere år har kæmpet for andre væsentlige forbedringer for fjordens havørreder. I Odense fjord er mindstemålet bl.a. sat op til 45 cm. Mod det generelle mindstemål på 40 cm i resten af landet på Havørreden.

Store dele af inderfjorden er blevet lukket for garnfiskeri.. Og så er der en sidste og væsentlig faktor, som giver havørreden ro i en længere periode, nemlig er Odense indefjord lukket fra 1. Oktober og frem til og med første fredag i Marts.. Altså er Odense fjord lukket i hele 5 måneder om året.

Fjorden har nu været åben i en lille måneds tid, siden præmieren i starten af Marts. Vandtemperaturen er på vej op, men stadig bidende kold. Men for hver solskins dag vi har nu, ændre forholdene sig i fjorden. Og netop her går det stærkere, end på den åbne kyst. De store lavvandede arealer, varmes hurtigt op når solen er på. Dette giver straks liv under overfladen. Hundestejler, rejer og børsteormene har været i gang længe og havørreden er ved at finde sin form igen. Fjorden er ved at vågne, og havørreden er kommet ud af sin vinterpsykose, og nu for alvor på jagt igen.

Orm9

Derfor skal vi nu til at tænke på de pladser som ligger lidt længere ude i fjorden.

Men man må ikke helt glemme de pladser, som har givet godt med fisk her den seneste måneds tid. Altså de pladser som har været meget besøgt, og til tider nærmest overrendt af lystfiskere.. Nu er disse pladser ved at ebbe ud i deres gode fiskeri. De fleste lystfiskere har ramt et par mindre vellykkede, ture på pladserne. Og er nu begyndt at prøve lykken på den åbne kyst, eller andre pladser længere ude i fjorden. Men det er nu at du lige skal, give disse pladser endnu en chance. Nu er der nemlig igen plads til armbevægelser, og fiskene har fået ro… Det er lige nu at du kan ramme en god gang bonanza på netop disse pladser…

 

SEDEN STRAND

En af disse pladser er SEDEN STRAND. Denne plads, fisker godt helt fra præmieren og frem. En umiddelbart meget kedelig plads, og svær lige at læse når du besøger den første gang. En plads med blød og sandet bund. Her på denne plads er det vigtigt at du rammer det høje vandskifte, ellers er havørreden her ikke. Det er her vigtigt at du laver lidt opsøgende fiskeri, da havørreden stadig samler sig i flokke. Når vand standen stiger, trækker havørreden tættere på land, og du skal som udgangspunkt ikke vade længere ud. End til mellem knæ og livet. Jeg har på denne plads ofte oplevet at børsteorms imitationer virker fortrinligt, gerne fisket meget langsomt. Her kan fiskes hele strækket mellem fredningen fra Odense å til Vejrup å… Dog vælger de fleste at parkere ved den lille havn, og fiske ind i fjorden foran husene og bådene som ligger for svaj.

DSC 6773

 

GULDKYSTEN

GULDKYSTEN – Den næste fede plads, ligger lidt længer ude i fjorden. Og er netop den ”sidste” plads i inderfjorden. Altså en plads der ligger i den del af fjorden, som er fredet hele vinter halvåret, og frem til åbningen i starten af Marts. En stor og spændende plads som ofte er meget lidt besøgt. Her kræver det at man vader en del, og det er ikke en plads man får ret meget ud af på kun en time eller to. Sæt lidt mere tid af til denne plads og lav opsøgende fiskeri. Pladsen kan fiskes både i almindelig vandstand, hvor her vades, rundt mere kystnært og fiskes til de lidt mørkere partier. Dog er bunden her forholdsvis kedelig og sandet. Havørreden er dog ligeglad, da der her er godt med føde. Noget som jo naturligvis kan holde på fiskene i lange perioder. Her samles fiskene inden de tager turen ud i yderfjorden, hvor vandet er mere salt og temperaturen koldere. Fisker du denne plads ved lavvande, kan du gå over 100 meter ud fra kysten. Ja endda helt ud til den dybere rende og fiske over mørkere partier og dybere vand. Ofte kan fiskene som før gik rundt i småflokke på det lave vand, blive trykket ud på kanten mod det dybe vand. Her samles de i større flokke og er nu lettere at finde. Fiskene står på kanten og tager føde til sig som ved helt lavvande, bare trykkes ud i hovedet på de ventende havørreder. Denne plads kan til tider holde enorme mængder fisk og er hvert år garant for trofæfisk i den helt rigtige kaliber. Her kan der være lidt vanskeligt at finde parkeringsforhold. Men følg grusvejen ud til kysten, og du finder fint plads til et par biler lige ved vandet.

IMG 5870

BOELS BRO

BOELS BRO – er en plads som med første øjekast er noget sandet, men de kystnære sten beklædt med tangbuske, kan ved højvand trække fiskene helt ind på kastehold. Her fiskes foran den lille havn og til højre ud mod Bregnøre hage. Tidligere fiskede vi også den lille bugt over mod Lindø, men da der i 2017 har været et gennemgribende grave arbejde i gang med ny havnekaj, har forholdene her desværre ændret sig. Det skal dog blive spændende at se, om ikke det bliver til vores fordel. Da dette jo er en af de pladser i fjorden, hvor fiskene ynder at opholde sig i det tidlige forår. Parkering sker ved havnen.

DSC 7623

BREGNØRE

BREGNØRE – Denne plads er et must at fiske i April.. Netop her vil du kunne opleve havørreden i både Høj og lav vande. Denne plads har det hele! – Fisk gerne det lille stykke på højre side af havnen. Her finder du ofte et par mindre fisk, men brug ikke for lang tid her. Er du spinne fisker har du her virkelig en fordel, og kan fiske ud på kanten af det dybe vand ved den lille mole.

Her ligger nemlig et fint lille ”hul” som kun kan nås med gode lange spinnekast… Det åbenlyse stræk er dog til venstre for havnen. Her kan du i højvande og normal vandstand. Fiske hele bugten af og ud mod det store rev på Bregnøre hage.

Et stort og langstrakt rev som strækker sig godt ud i fjorden. Her er store sten med kløvertang, som ved højvande altid holder fisk. Rammer du denne plads i lavvande. Kan du komme endnu længere ud på revet og fiske ud over mere varieret bundforhold. Fisk gerne hele vejen tilbage til den lille havn. Her kan du følge den dybe kant og fiske den godt af hele vejen tilbage..

Du vaderfisker for det meste over sandet bund. Men her brydes bundforholdene af puder af ålegræs, som kan være lidt udfordrende af vade, da der pludselig kommer dybe huller. Så vær klar på at du måske lige skal bakke 5 meter tilbage, for igen at finde ruten mod målet.. Til gengæld holder disse formationer et liv af føde og havørreden elsker at jage her. Parkering sker ved P-Pladsen ved den lille havn.

Bedste fiskepladser på Østsiden i Odense Fjord til Havørreder

ODENSE FJORD ØSTSIDEN

DSC 7629

VESTERMAEN

VESTERMAEN – I den store bugt til højre for Bregnøre havn, finder du et kæmpe lavvandet område. Her kan vadefiskes helt ud til den dybere og mørke kant, ved lavvande. Og ved normal vandstand, kan du finde havørreden tættere på de tiltalende skalle banker og tangskove.

Parker bilen i kanten af Fyenshovedvejen, herefter tager du den lange vadetur ud godt 100 meter i ankel og knædybt vand. Inden her kommer nok vand til at havørreden gider være her.

Du finder hurtigt rytmen, og den dybere kant som du fint med både spin og flue fint kan fiske af. Fisk mod højre ud i fjorden. Her er fiskevand nok til en hel dag. Og det er kun et spørgsmål om tid og søgen, før du finder fiskene her. Den fine skallebanke Vestermaen som ligger lidt længere ude i bugten, er selvføkgelig oplagt at fiske.

Men også hele vejen ud mod skallebanken, er rigtig fint havørredvand. Både med små tangskove, og ikke mindst den dybere kant. Når du når selve Vestermaen, kan du få dig et tiltrængt hvil inden selve øen fiskes af. Her finder du en rigtig fin kant på ydersiden af øen hvor vandet hurtigere bliver dybere, og bunden er her skiftet for en kort bemærkning.

Bunden er her mere stenet, og med spredte tangbuske. Fisk gerne ydersiden af i to omgange, første træk fisker du helt kystnært. Hold dig på selve øen, da fiskene kan stå helt inde ved kanten. Næste træk henover på ydersiden, kan du med fordel vade ud til mellem knæ og livet og ligge lange kast ud over. Men husk at fiske på langs også inden du bevæger dig afsted. Er vandstanden lidt højere, kan området til venstre overraske positivt. Her er et dybt hul og bundforholdene er mere tangfyldte. Ofte kan du også opleve, at der går en fin strøm på indersiden af øen.

Forhold som holder lidt jagende fisk, mellem de brydende sten som ligger i området mod land. Om du nu vælger at tage turen videre nordpå, og følge den dybere kant eller tager den lange vej tilbage til bilen igen. Er nok baseret på hvor lang tid du har sat af til dagens fiskeri, og hvordan fiskeriet har været ind til da. Men stykket yderligere nordover, fiskes på samme måde. Som stykket mellem Bregnøre havn og Vestermaen.. Så nu du kender rytmen.

10620085 10152287193076262 7913021612210374172 o

GABET

GABET – Sidste Plads i Fjorden, og så alligevel ikke helt.. Nu er vi nået den lange vej ud gennem hele østsiden af fjorden, og kommet ud til den smalle passage. Mellem Enebærodde på vestsiden og Gabet på østsiden. Dette er en stor plads, som også besøges flittigt af lystfiskere sæsonen igennem.

Ofte er fiskeriet herude, først godt lidt senere hen på sæsonen. Når det store træk af fisk tager turen ud fra fjorden og mod de åbne kyster. I jagten på det salte vand, og større fødegrundlag. Slut April og Maj måned, kan du med fordel give denne plads et forsøg. Her parkeres direkte ved vandet, nær den lille Lodshavn.

Og her først på sæsonen, kan der med fordel fiskes til venstre og ind i fjorden. Her finder du mere sandet og kedelige bund forhold. Men fiskene kan igen samle sig her, inden de tager det næste skridt. Og forlader de trykke rammer i fjorden.

Senere og faktisk sommeren igennem, skal du fiske til højre for havnen hvor du finder den helt dybe kant. Hvor du kan fiske ud over helt dybt vand, da det netop er her de store skibe sluses igennem og ind i fjorden. Du kan fiske videre ud til højre hvor kysten fortsætter som du kender en almindelig åben kystplads, med store sten og tangbuske.

Sommeren igennem fanges her hvert år mange store havørred, og sensommeren byder desuden på Makreller som kommer helt kystnært..

Men det til sin tid..

Nu står den på havørredjagt i fjorden! – God fornøjelse…

Hilsen Jesper Andersen 

På dette link får du de bedste pladser på vestsiden af Odense Fjord 

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.