Skallebanner

Ja i må undskylde mit ordsprog , men det kan til tider være svært at bevare den fulde kontrol.

Dan Jørgens som siden 12. december 2013 har været fødevareminister har fået en lille fisk til at dele Danmark i 2. Det lyder voldsom og det er det da også, når man sætter sig ind i debatten.

I den sidste uges til har Fisk & Fri kørt en decideret kampagne med det ene formål at få Danmarks Sportsfisker Forbund til at ligne nogle tabere i sagen..

Lad mig slå det fast med det samme…!

– De har intet tabt – DSF har derimod vist vilje til forhandling og ved at indgå forlig har de måske skabt noget vi kun kunne drømme om ..

Skallebanner

 

Det hele starter med at det Det Dyreetiske Råd udgav en rapport hvor de har haft et godt øje til os lystfiskere og den måde som vi behandler vores fisk på..

 

Catch & Release

Det Dyreetiske Rådet finder generelt, at Catch & Release fiskeri, hvor fangst og genfangst indgår som det bærende element, hvad enten det er som en del af fiskearrangementer, konkurrencer eller på en selv­ stændig fisketur, er uacceptabelt. Rådet mener, at der skal være en fornuftig grund til at fiske, og det at fange en fisk, og dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at tage den med hjem men blot for at sætte den ud igen, er efter Rådets opfattelse ikke en fornuftig grund. Rådet anbefaler derfor et forbud mod Catch & Release, hvor dette alene er det bærende element i lystfiskeriet.

Put & Take

Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby, hvor udsætningen ikke indgår som led i naturpleje, og hvor fiskene for at tilgodese denne hobby skal gennemgå en ekstra belastning i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør. Rådet mener endvidere, at opholdet i de nye omgivelser kan give anledning til visse vel­ færdsmæssige overvejelser. Selv om Put & Take fiskeri også kan understøtte andre forhold, som Rådet anser for positive, er det etisk problematiske ved selve det at opdrætte og udsætte fisk udelukkende til hobbyfangst efter et flertal af Rådets medlemmers opfattelse så tungtvejende, at disse medlemmer samlet set anbefaler, at Put & Take fiskeri ikke længere skal være tilladt.

Levende agn

Det Dyreetiske Råd mener ikke, at det er acceptabelt at anvende levende fisk som agn. Rådet har svært ved at se, hvordan dette er foreneligt med dyreværnslovens bestemmelse om at beskytte dyr bedst muligt mod smerte og lidelse m.m. Det Dyreetiske Råd anbefaler derfor, at det gældende forbud mod brug af levende hvirveldyr som agn også skal omfatte fisk. Hvis lyst­ fiskeren gerne vil bruge fisk som agn, skal disse derfor først aflives efter gældende anbefalinger.

Det Dyreetiske Råd finder på nuværende tidspunkt ikke, at der foreligger tilstrækkelig viden om hvirvel­ løse dyr som fx orm og maddiker til, at Rådet ud fra en velfærdsmæssig betragtning kan tage stilling til brug af disse dyr som levende agn. Rådet anbefaler dog, at der anvendes alternativer, hvor dette er muligt.

Du kan selv læse den fulde rapport her

Udtalelse-om-lystfiskeri

 

 DSF kommer på banen

 

Som i så mange andre sager går der politik i sagen og Danmarks Sportsfisker Forbund er hurtige til at komme med et modspil og en åben debat , hvor de blev inviteret med  til bords i forhandlingerne.
DSF har måske “ofret ” skallen i en forhandling , hvor ikke bare skallen men mange andre fiskeriformer kunne give fatale konsekvenser for mange sports / lystfiskere i Danmark.

 

Tænk hvad der kunne være sket hvis C & R  og Put and Take fiskeri  blev forbudt i Danmark ..?

 

Mange geddefiskeri råber i disse dage højt sammen med propaganda bladet Fisk & Fri, om det at  at have mistet muligheden for at bruge levende fisk , som lokkemad til at fange rovfisk som f.eks gedde og sandart.

Det er en metode som har været brugt i mange mange år og den er naturligvis effektiv.

Men der findes så mange andre metoder til dette fiskeri ,der er mindst lige så effektive eller endnu bedre. Så kan det være svært at forstå den tone og misvisende afstemning som Fisk & Fri har lavet ..
Fisk & Fri laver en undersøgelse som skulle påvise at DSF har talt en sag, som de på ingen måde har opbakning til.

Ved at starte en undersøgelse ved at rette henvendelse til alle modstandere , for derefter at dele lidt papir ud i et par butikker ( er nok særligt udvalgte ) så det giver det rigtige billede …


Herefter ligger de så et afstemnings link ud med en tekst der fordømmer det som DSF har accepteret , hvordan tror du selv stemmerne bliver fordelt med sådan en tekst …?

En undersøgelse skal ikke laves på denne måde , hvis det skal kunne bruges som et billede af den opbakning der er eller mangel på samme.


En stor fejl af Fisk & Fri som burde være klogere, med mindre de har en bagtanke ved at sætte DSF i dårligt lys. !

 

Nyt Fisk & Fri på gaden

I dag kom så deres seneste blad på gaden, som igen tydeligt viser at de kun vil sætte Forbundet i endnu dårligere lys for deres læsere.

FullSizeRender  I bladet bliver Verner W Hansen formand for DSF sat i den varme stol

I en række kritiske spørgsmål omkring sagen som bliver besvaret  efter bogen ,bliver artiklen krydret med 3 personer som alle er imod at forbyde agnfisk til fiskeri.

Steen Lyngsø Ishøj
Flemming Petersen Korsør
Allan Riboe Havfiskerforbund

Er dem som får “taletid” men igen fortsætter Fisk & Fri med Jens Bursell i spidsen en propaganda kampagne imod vores forbund.

 

Ingen personer der bakker DSF får ” taletid” og igen fremstilles det som en tabt sag for DSF

 

 

På intet tidspunkt er der en eneste kritikker som siger tak eller mener, at det som forbundet har opnået i deres forhandlinger i sagen gavner dem.

VISIONER OG FORSLAG

TIL UDVIKLING AF DET DANSKE LYSTFISKERI

Er en vision som DSF har bragt på banen og den indeholder nogle helt unikke og fantastiske fremtids visioner for det Danske lystfiskeri til glæde for os alle og mange generationer frem .Også alle de modstandere der i disse dage sætter DSF i miskredit .

Læs den fulde Vision som blev fremlagt på en åbent konference i det nye Sportsfiskeriets Hus ved Vejle hvor Dan Jørgensen også deltog  sammen med en masse andre der ønskede at give ministeren råd med på vej i den kommende beslutning.

Læs hele Vision her
239143615-Konference2014

Læs en beretning her fra Fishing Zealand som også deltog på dagen..

 

Hvad har DSF så opnået …?

 

Det er jo sjovt at tænke på hvor negative Fisk & Fri og andre er på DSF´s bestyrelse , men ingen takker dem for at der lige om hjørnet nok er et omsætningsforbud på vej mod  5 sportsfisk herunder Gedden…

Det betyder at erhvervsfiskeriet efter de nævnte arter forbydes og det skaber grobund for mange flere fisk at fange og inden længe vil det blive endnu mere attraktivt, at blive medlem i de foreninger som har denne type fiskeri. 

Det vil have enorme positive betydninger for fiskeriet og bestandene der omhandler de nævnte arter..

Læs igen de visioner som DSF er ved at få igennem med en opbakning fra vores minister Dan Jørgensen

 

Vi er utaknemlige i Danmark 


Nej Bliv dog ved med at tale dårligt om forbundet , selvom de kæmper for os alle sammen…

Sådanne omsætningsforbud var aldrig nået så langt , hvis det ikke var for DSF…!

– ingen af alle disse personer som nu kører en hade kampagne mod forbundet var end ikke blevet inviteret med til bords..

Bak nu op om dem som hver dag arbejder for jer- også selvom i ikke er medlemmer..

Hvis vi nu alle melde sig ind i DSF ville vi stå langt stærkere i fremtiden og i de kommende kampe der skal forhandles på plads.

Jeg er heller ikke ikke enig i alt hvad forbundet laver- men jeg opfører mig ikke som en forkælet unge der ikke får sin vilje.

Det er så nemt at brokke sig i dagens Danmark

Niklas Albrechtsen

Du kan melde dig ind i forbundet lige her og derved selv være med til at gøre en forskel.

16 kommentarer

 1. Søren Slot

  Super godt skrevet Niklas…thumps up 😉

  Søren Slot

  • Jens Bursell

   Hej Niklas Albrechtsen

   Jeg kan se, at du på din hjemmeside https://saltflyfyn.dk/en-skide-skalle/ skriver følgende: ”Fisk & Fri kørt en decideret kampagne med det ene formål at få Danmarks Sportsfisker Forbund til at lige nogle tabere i sagen… ”(jeg går ud fra at du mener ligne) Og længere nede skriver du:” Herefter ligger de så et afstemnings link ud med en tekst der fordømmer det som DSF har accepteret , hvordan tror du selv stemmerne bliver fordelt med sådan en tekst …?

   Det virker ikke helt, som om du har fulgt med i, hvad der foregår. Fakta er følgende: Fisk & Fri har lagt op til en åben debat omkring det potentielle forbud mod levende agn. Debatten blev på http://www.fiskogfri.dk åbnet med et indlæg af Thomas Søbirk fra DSF´s bestyrelse. Her opfordrer Fisk & Fri alle der har et debat indlæg til at komme med det på http://www.facebook.com/fiskogfri – modstandere som tilhængere. Vi har til http://www.fiskogfri.dk desuden modtaget indlæg fra både tilhængere (fx Verner W. Hansen) og modstandere – fx FR, SU, LF, Carsten Faber og Steen Kehler. I samtlige af disse indlæg – har vi indlejret stemmeanalysen – hvor stemmerne løbende er tikket ind. Der er altså ikke tale om at stemmemuligheden indlejret specifikt i en forbuds kritisk tekst – men i alle ”for/imod” tekster der er kommet ind. Vi har publiceret alle debat indlæg til http://www.fiskogfri.dk , der er kommet – så hvis du har iagttaget flere indlæg fra modstandere – ja så skyldes det helt simpelt, at flere modstandere har sendt et indlæg, måske fordi der er flere modstandere? Også du – Niklas – skal være velkommen til at sende et debatindlæg til http://www.fiskogfri.dk – og stille spørgsmål til hvem du vil. Er spørgsmålene til Fisk & Fri skal jeg gerne besvare dem. Alle der læser dette – tilhængere som modstandere – skal være velkomne til at gå ind på http://www.fiskogfri.dk og afgive deres stemme – eller på anden måde deltage i diskussionen.

   DSF har haft alle muligheder for at svare på indlæggene – eller at komme med flere indlæg selv. Faktisk har vi specifikt opfordret DSF til at komme med flere indlæg samt svar på spørgsmål fra debattører – men det har de ikke ønsket.

   Med disse for dig måske nye informationer i bagagen, bør du måske overveje, hvorvidt det, at DSF i dine øjne åbenbart kommer til at ”fremstå som tabere i denne debat” på http://www.fiskogfri.dk – skyldes et af følgende 1) et komplot fra Fisk & Fri eller 2) at det er resultatet af debattørernes egen ord duel, eller 3) det er resultatet af DSF udeblevne svar på spørgsmål, som debattører har stillet til DSF?
   Du skriver på din hjemmeside desuden følgende: ” Danmarks Sportsfisker Forbund er hurtige til at komme med et modspil og en åben debat”.

   Kan du præcisere i hvilken sammenhæng DSF har lagt op til en åben debat om emnet, hvor de opfordrer til at både tilhængere og modstandere skal komme frem med deres synspunkter?

   http://www.saltflyfyn.dk kalder du Fisk & fri et ”propagandablad”. For at perspektivere din udtalelse samt validiteten af denne, kunne det være interessant, hvis du kunne nævne mig andre danske fiskeblade, der har kørt en debat, hvor både tilhængere og modstandere har fået lov til at komme til orde. I den nævnte artikel fra Fisk & Fri – ”Levende agnfisk – for eller imod?” har DSF´s formand som tilhænger af forbuddet cirka halvdelen af debat spaltepladsen på de fire sider – og det er sket på Fisk & Fris initiativ.

   Du nævner ”den åbne debat hos DSF” – kan du nævne mig eksempler på den åbne debat, du har i tankerne – det kan fx være specifikke henvisninger til artikler, hvor modstandere af forbuddet har fået spalteplads i fx ”Sportsfiskeren”. Der er jo mange numre at bladet at vælge imellem – så præciser venligst udgivelsesnummer og sider. Såfremt du ikke kan nævne andre danske blade end Fisk & Fri, som både har ladet modstandere og fortalere for forbuddet komme til orde i en åben debat – samt decideret opfordret til en debat hvor alle kan komme med indlæg – så bør du måske overveje hvorvidt termen propagandablad passer bedre på andre danske medier end lige netop Fisk & Fri?

   Du slutter med at skrive: ”Jens Busel i spidsen en propaganda kampagne imod vores forbund”. (jeg går ud fra at det er mig du mener, selvom mit efternavn staves Bursell). Nu, hvor du åbenbart mener, at jeg står i spidsen for en propaganda artikel imod DSF – som jeg i øvrigt selv er medlem af – og har bakket om i utallige sammenhænge – så kan du måske nævne eksempler på, at jeg har propaganderet imod DSF?

   Synes følgende du følgende citater vedr. debatten om levende agn fra min sidste to ledere i Fisk & Fri signalerer, at jeg laver propaganda imod DSF: 1) ”Vi bør gå forrest med at fiske mere skånsomt. Fisk & Fri er derfor enige med Dan Jørgensen og DSF i at 2015 er et passende tidspunkt at sætte en streg i sandet. Rovfisk kan fanges effektivt på andre metoder, så hvorfor ikke gøre det?” (Leder – Fisk & fri 8/2014) – og 2) :”Spørgsmålet om levende agn, bør ikke give anledning til en svækkelse af DSF, for kun med et forbund står vi stærkt nok til at få politisk indflydelse”…samt…3) Der er mange muligheder: Gå ind på Fisk & Fris facebook og fortæl os din mening om, hvordan vi kan styrke og fremtidssikre DSF. (Leder – Fisk & fri 9/2014).

   Måske var det værd at overveje, hvorvidt propaganda er et godt ord for det at være promotor for kritisk journalistik i et uafhængigt medie – samt promovere en åben og fri debat om et emne, som fx fiskeri med levende agn?

   Du skriver endvidere: ”Det er jo sjovt at tænke på hvor negative Fisk & Fri og andre er på DSF´s bestyrelse , men ingen takker dem for at der lige om hjørnet nok er et omsætningsforbud på vej mod 5 sportsfisk herunder Gedden…” – Netop denne sag du nævner med indførsel af gamefish status på en række udvalgte sportsfiskearter er noget Fisk & Fri også selv har foreslået – samt har bakket DSF op i, så måske burde du finde et mere velvalgt eksempel?

   Afslutningsvis skriver du: ”Jeg er heller ikke ikke enig i alt hvad forbundet laver – men jeg opfører mig ikke som en forkælet unge der ikke får sin vilje.” (er ”ikke ikke” er udtryk for at du nogle gange er dobbelt uenig med forbundet?). Mit spørgsmål er nu: Er alle disse medlemmer i de foreninger, som samlet set repræsenterer over 15.000 lystfiskere – samt alle de mange individuelle modstandere der er mod forbuddet – blot en flok forkælede unger, fordi de ikke bare ”retter ind” – og tillader sig at være uenig med DSF? Såfremt dette er en almindelige holdning, er det måske værd at overveje, hvorvidt denne tankegang er vejen frem, hvis man vil have bred opbakning blandt de danske lystfiskere – og som DSF har store visioner om at nå 150.000 medlemmer inden 2020?

   Du har også nogle kommentarer, hvor du antyder, at Fisk & Fris undersøgelser om forbuddet er misvisende. For at undgå at dette indlæg bliver fem kilometer langt – så det får du svar på i et nyt indlæg inden længe.

   Jeg ser frem til at høre dine svar.

   Med venlige hilsen – Jens Bursell – Fisk & Fri

 2. Søren Blok Honoré

  Hej Niklas ..
  Dit lange harmdirrende indlæg, kræver en kort kommentar fra Fisk & Fri.
  Jeg vil dog ikke komme ind på selve debatten omkring for eller imod levende agn. Det er en sag som vi på Fisk & Fri har diskuteret heftigt, og som også her på bladet har delt vandene.
  Din påstand om hadekampagne og lignende er helt ude i hampen, og må skyldes din uvidenhed omkring hvilket samarbejde der har været mellem Forbundet og Fisk & Fri igennem lang tid, og som er blevet kraftigt intensiveret de sidste tre år.
  Vi har da vi indgik dette tætte samarbejde, bakket Forbundet op i alle væsentlige sager, og brugt masser af spalteplads på det i bladet.
  Desuden har vi udvekslet annoncer i samtlige numre, så forholdet mellem Fisk & Fri og Forbundet, har aldrig været bedre i de 32 år Fisk & Fri har eksisteret.
  Men vi vil til en hver tid forbeholde os ret til at dække/debattere de ting i bladet, som vi finder er væsentlige for danske lystfiskere, uanset hvilken holdning Forbundet eller vi selv skulle have til det. Jo flere stemmer i debatten, og jo mere oplysning der kan fremskaffes, jo større er chancen for at der bliver taget den rigtige beslutning.
  Og det er der vel ingen der kan have noget imod.
  Og uanset hvordan udfaldet bliver, vi vi selvfølgelig bakke om omkring det.
  Mvh
  Søren Honoré

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Søren
   Tak for din kommentar på siden omkring den verserende debat på flere medier herunder denne private hjemmeside.
   Jeg er glad for ,at du føler at jeres samarbejde med DSF aldrig har været bedre end på nuværende tidspunkt og er udemærket klar over at i hos Fisk & Fri har brugt masser af spalteplads tidligere, men jeg mener det nuværende og aktuelle indlæg i jeres blad giver en misvisende holdning til emnet. Jeg kommer til at uddybe yderligere i de indlæg som Jens Bursell har lavet højere oppe i tråden.

   Tonen og vinklen i jeres seneste indlæg virker for mig som “at hælde ekstra benzin på bålet “Måske det kun er mig som opfatter dette, men jeg mener ikke jeres afstemning er troværdig i denne sammenhæng.

   Fortsat god kamp på alle måder..

   Hilsen Niklas

 3. Allan M

  Er det ikke meget nemt at tage den holdning, og i særdeleshed formulere den overskrift, når man øjensynligt ikke selv mister noget som helst? Jeg kan finde et par gedder på siden. Ser hyggeligt ud med frostvejr og lidt sne på fiskene, men de er vist primært fanget på flue.
  Du mener ikke, at resultatet af refererede afstemning er retvisende. Jeg forstår det som, at du mener det retvisende billede at rette sig efter, kommer ved at spørge den almene befolkning? Hvad ville den almene befolkning sige til målrettet C&R fiskeri? Eller skal vi spørge medlemmerne i DSF? Det var da egentligt en glimrende ide. Det burde DSF måske selv have overvejet. Rettidigt.
  Hvis i øvrigt ikke det er den almene befolkning du mener skal spørges, så kan det eneste rette og demokratiske sunde alternativ være, at vi spørger dem det vedrører: Altså dem, der rent faktisk dyrker et seriøst fiskeri med levende agn.
  – Det kunne endda ligefrem være, at alle mulige uvedkommende skulle stikke piben ind i stedet for fortsat at puste til ilden med dybest set uvedkommende holdninger?
  Du skriver, at DSF var hurtige til at komme med et modspil og en åben debat. Jeg har misset denne åbne debat du refererer, når det kommer til agnfisken. Det første jeg overhovedet hørte fra DSF vedr. ofringen af muligheden for brug af levende fisk som agn var, at ”brugen af levende agnfisk kan ikke forsvares” ved formanden 12. september. Jeg beklager meget, men det falder i min bog ikke ind under at kvalificere sig som værende debat. Tvært i mod.

  Jeg var mildest talt forbløffet, da jeg læste holdningen 12. september. Et par dage efter, den 14. september, stillede jeg et par spørgsmål. De blev aldrig søgt besvaret. Det er OK, at man ikke gider bruge tid på mig, da jeg kun er én lille fisk. Men jeg var dog ikke den eneste. Alligevel gik der en måned med høje bølger før der kom det første halmstrå fra DSF i form af Thomas Søbirks udmærkede indlæg.
  Du skriver, at der er et omsætningsforbud mod sportsfisk lige om hjørnet. Hvis der er det, og DSF har en væsentlig del i det på baggrund af deres agnfiskeudsalg, hvorfor i alverden har de så ikke kommunikeret det, at der var potentiale for en sammenhæng fra starten af? Det havde da måske dæmpet gemytterne mere end en smule, om det havde været præsenteret fornuftigt fra starten.
  Du skriver, at der er mindst lige så effektive eller endnu bedre metoder til at fange gedder end levende agn. Det er jo en debat i sig selv, men jeg er da faktisk enig med dig, nu hvor min fuldmurede garage og tunede jolle flyder med kunstagn. Man kan købe mange store kunstagn med stykpriser på 150 kr, der gør det rigtigt godt, såvel agn til dørgefiskeri som jerkbaits. Det er bare ikke særligt tilgængeligt. Jeg har set og måske efterhånden endda været del i en god håndfuld unge lystfiskeres start ud i geddefiskeri, og såvel investering som metode er meget tilgængeligt for brugen af agnfisk sammenholdt med de såkaldt effektive alternativer, hvor fluegrej, jerkbaits og Line Thru trouts er inklusive i den dyre klub. Der er altså for mig at se en genvej til chancen for succes for mange unge, hvoraf DSF’s formand efter eget udsagn faktisk selv var en i flokken, lige som jeg var det, min nevø nu er det og min søn forhåbentligt snart bliver det.
  Når dyreetisk råd kommer med et udspil, hvordan bliver det så til, at et organ på vegne af lystfiskerne er nødt til at sluge mindst en kamel? Hvis en person ytrer 4 tåbeligheder, så er den anden person da ikke pligtig til at bakke op om mindst én tåbelighed. Det er da underligt, at en person som fødevareministeren tvinger lystfiskerne til at æde en sur kamel for at vi må få noget godt, der egentligt for længst har solgt sig selv bedst muligt, og vel primært fra et kommercielt, økonomisk synspunkt, som jeg har forstået argumentationen. Opgørelserne omkring lystfiskeriets socioøkonomiske gevinster ligger aldersmæssigt et stykke før dyreetisk råds rapport, og på det tidspunkt var man da i fuld gang med at arbejde på sagen.
  Du skriver: ”men jeg opfører mig ikke som en forkælet unge der ikke får sin vilje”. Ok. Men hvem gør så? Er det DSF toppen, der er den forkælede unge, i det de ikke har fået deres vilje så let som de kunne ønske det, men alligevel stædigt holder fast, i stedet for at komme tilbage på dialogsporet ved at beklage deres initielt meget dårlige kommunikation, og så ellers finde ud af hvordan sagen skal tegnes fremadrettet, uden at man kaster alt for mange fra sig?
  Jeg ønsker fortsat et stærkt DSF med flere medlemmer og større politisk indflydelse. Det har jeg gjort i alle de 19 år jeg har været på medlemslisten. Uanset agnskallesagen vil jeg fortsat være at finde på denne medlemsliste, det har jeg gjort mig selv klart for længst, for DSF er vigtige. Men det er ikke det samme som at jeg bare synes, at DSF er et orakel med nærmest guddommelig dømmekraft bag formandens ord. Som i enhver medlemsorganisation må man forvente en hvis debat, når man tegner sig kraftigt udadtil uden at have loddet stemningen internt først. En debat, der i øvrigt gør sig bedst indenfor egne rammer, og med aktivitet fra dem der tegner organisationens top. I dette tilfælde tabte DSF taktstokken fuldstændigt, og brugte en måned med hovedet i busken alt i mens toget kørte fra perronen for fuld damp. Det må toppen efter min mening nu bare notere sig, og så ellers få samlet stokken op igen. Sådan er virkeligheden nu engang bare.

  Slutteligt, så har du travlt med at anfægte Fisk og Fri. Jeg tror ikke der er nogen form for tvist mellem Fisk og Fri og DSF, og er ikke enig i det billede du forsøger at tegne. Men alligevel vil jeg bede dig svare på dette spørgsmål:
  – Hvem af modstanderne mod et forbud samt DSF’s ageren i sagen har vi set få reel taletid i Sportsfiskeren? Senest i den version, jeg kunne pille ud af postkassen i dag, kan jeg læse formandens leder, men de mange frustrerede medlemmer får ikke så meget som et æseløre at udfolde sig på. Alligevel sætter du Fisk og Fri på anklagebænken for deres tilgang??

  Det blev lidt langt, og det skal jeg beklage, men jeg synes dit indlæg fortjente en reel kommentar, når nu det er en mulighed på hjemmesiden.

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Allan
   Tak for din medvirken til en åben debat her på siden…
   Jeg er også glad fordi du har givet dig tid til at skrive til mig , man kunne jo lave så meget anden 🙂
   Det er ikke fordi jeg ikke vil svare dig ,men jeg tror at det indlægs svar jeg har givet Jens Bursell vil dække en del af din vinkel også.
   Jeg er også glad for at du stadig fortsat vil ønske et stærkt DSF, selvom du ikke er enig…
   Hilsen Niklas

 4. Tom Nielsen

  det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg er en af dem der arbejder mod et forbud og derfor vil jeg lige kommentere et par ting i dit indlæg.
  Du skriver “DSF har derimod vist sin vilje til forhandling og ved at indgå et forlig har de skabt noget vi kun kunne drømme om…” DSF har allerede fra starten af støttet op om et forbud dvs at det ikke er forlig hvor man har ofret den levende agn for at kunne bevare noget andet.
  Du skriver “hvad har DSF opnået…” Og ” nej bliv dog ved med at tale dårligt om forbundet der arbejder for os alle sammen”
  Jeg finder det mærkeligt at du og også flere andre bla DSF’s formand vælger at prøve påflytte debatten fra det det hele handler om som jo er DSF’s opbakning til et forbud.
  I den lille del af arbejdet mod et forbud jeg har været med i har jeg bla. Arbejdet med at få tilkendegivelser om støtte til en indsigelse. Vi har ikke brugt energi på at svine DSF men udelukkende på sobert at udtrykke vores modstand til forbudet samt DSF’s opbakning hertil.
  Du skriver” bak op om dem der arbejder for jer hver dag også selvom i ikke er medlemmer” Jeg er faktisk medlem af hele 3 stk foreninger der er med i DSF og en god del af dem der har givet tilkendegivelser om i indsigelse mod et forbud og også medlemmer. I sportsfiskerens leder giver DSF leder udtryk for at protesterne især kommer fra sjællandske søfiskere. Der er sjællandske sø fiskere blandt dem der bakker op men der er altså også mange andre der bruger levende agn, det er ganske normalt at benytte sild samt tobiser til havfiskeri og derfor bakker småbådsklubben også op om i dsigelsen og der er også Jydske foreninger med bla DSF foreningen Skanderborg lystfiskerforening samt flere andre.

 5. Steen Kehler

  Hey! Niklas

  Faktum er: At DSF ønskede et forbud på et tidspunkt, hvor Ministeren ikke var indstillet på begrænsninger for lystfiskeriet – forbedringerne skulle komme ad frivillighedens vej.

  – Hvorfor ser du bort fra den kendsgerning???
  Faktum er: At der aldrig har været politisk stemning for et forbud mod levende agnfisk før, DSF kom med deres ønske. Og der har aldrig været politisk stemning for andre begrænsninger.
  DSF er nogle løgnere og at du bakker DSF op i denne sag uden – det viser jo blot, at du er blevet forført af DSF´s løgne.

 6. Jens Bursell

  Hej igen Niklas

  Vedrørende Fisk & Fris undersøgelse:

  På Fisk & Fris facebook side skriver du:

  ”Hvorfor laver man en undersøgelse når man specifikt kun henvender sig til de foreninger der er imod forslaget …? Flere Fynske butikker – hvorfor har Go-Fishing ikke deltaget …? Nej der rammer denne undersøgelse da helt forbi , når man kun søger de svar som man ønsker …Jeg støtter DSF 100 % og mener at en del lystfiskere godt kunne tænke i nye baner og metoder …”

  Optimalt ville det selvfølgelig have været at spørge samtlige danske grejbutikker, men da vi blot havde nogle få dage til rådighed lige inde deadline, kunne vi ikke spørge alle. I Odense spurgte vi bl.a. Ækvator Sport, om de ville lægge spørgeskemaer ud. Mener du, at de lystfiskere, der kommer i fx Ækvator Sport er fundamentalt anderledes i deres holdninger end de kunder, der kommer i Go-Fishing. Hvis ja – så begrund gerne, hvorfor du tror dette.

  Hvis man ønsker et objektivt billede af hvad kunderne – de almindelige lystfiskere – mener, synes du så selv det er mest oplagt at 1) lægge spørgeskemaer ud i en butik, hvor ekspedienterne, der beder folk om at svare ikke er økonomisk afhængige af markante aktører i debatten – som det er tilfældet i fx Ækvator Sport – eller 2) en butik hvor de ansatte – eksempelvis dig som så vidt jeg ved er ansat i Go-Fishing – er økonomisk afhængige af et godt forhold til deres chef, som i dette tilfælde – Claus Eriksen – er bestyrelsesmedlem i DSF, der officielt har meldt ud, at de går ind for et forbud mod levende agn?

  Når det er sagt vil jeg gerne understrege med syvtommersøm, at jeg tvivler meget stærkt på, at Claus Eriksen – som er en dygtig lystfisker og professionel branchemand samt et både sympatisk og troværdigt menneske – overhovedet ville overveje at indføre sanktioner mod ekspedienter, der var uenige med DSF…

  I artiklen ”Et vink med en vognstang” – https://www.fiskogfri.dk/et-vink-med-en-vognstang/, skriver jeg: ” I midten af oktober ringede vi ud til en lang række foreninger – med særligt fokus på dem som forbuddet vedrører – nemlig foreninger med særlige interesser i predator- og bådfiskeri”. Du er undrende overfor, hvorfor vi ikke har henvendt os til samtlige foreninger i hele landet.

  Jeg vil give dig helt ret i, at det ville have været interessant – hvis vi kunne få et endegyldigt svar fra alle foreninger i landet på den håndfuld dage, vi havde til at producere artiklen. Rent lavpraktisk var dette dog ikke muligt. Netop fordi DSF på det tidspunkt allerede havde været ude med det budskab – at de danske lystfiskere selv bakkede op om et forbud – kan man sige, at der allerede her eksisterede ”et minimums tal” på, hvor mange organiserede danske lystfiskere, der bakker op om et forbud. Her er dog den væsentlige fejlkilde, at man her antager, at alle foreninger i DSF er enige om, at der skal bakkes op om et forbud, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet – da Fisk & Fri tallet med foreninger, der opponerer mod forbuddet – inkluderer foreninger som er medlem af DSF.

  Desuden er der den fejlkilde – at formanden DSF/Verner W Hansen slet ikke har rådført sig med de enkelte foreninger inden udtalelsen – hvorved man reelt set ikke vidste, hvor mange foreninger, der bakkede om forbuddet. Dette ”tal” kan altså kun være mindre end antallet af betalende medlemmer i DSF.

  Som oplæg til debatten – var det derfor oplagt at komme med et kvalificeret bud på, hvor mange der faktisk ikke ønsker et forbud. Som sagt – foreninger repræsenterende over 15.000 lystfiskere – https://www.fiskogfri.dk/et-vink-med-en-vognstang/ – bakker ikke op om et forbud – og eftersom vi langt fra har spurgt alle danske foreninger kan dette tal kun blive højere, ved at udbygge undersøgelsen. Netop fordi vi reelt set har talt med ikke blot sammenslutningsformændene – men også hovedparten af formændene i de enkelte mindre foreninger, som må antages at have god føling med, hvad deres medlemmer mener – er fejlkilden på tallet i Fisk & Fris nok ret lavt. Den primære fejlkilde her er, at der kan være overlap på individuelle medlemskaber – men også det har vi også selv pointeret i artiklen.

  Idet vi selv netop har præciseret, at dette tal ikke er fremkommet ved at ringe til tilfældige foreninger – mener jeg det giver læseren et fuldstændig knivskarpt billede af, hvad der foregår. At spørge dem et potentielt forbud vedrører om deres mening, mener jeg netop må være god stil. – Mit spørgsmål til dig – Niklas – er nu følgende: Er du bekendt med, at DSF skulle have rådført sig med deres egne foreninger – eller for den sags skyld med de andre store sammenslutninger og foreninger, som DSF vidste ville blive berørt af forbuddet – inden de kom med en udmelding på alle danske lystfiskeres vegne? Henvis og dokumenter gerne med fx mødereferater, links til publikationer eller officielle udtalelser fra de involverede parter.

  Frank Jensen skriver: ”For at få et retvisende resultat, skal man spørge mindst 1000 personer, som repræsenterer gennemsnittet af den danske befolkning”, hvilket er en fin pointe.

  Netop for at belyse sagen bedst muligt – iværksatte vi yderligere en undersøgelse, der på individ niveau belyser, hvad den almindelige lystfisker tænker om sagen. Fisk & Fris undersøgelse på http://www.fiskogfri.dk har jeg allerede kommenteret i foregående indlæg

  Jeg vil dog lige tilføje – at såfremt man ikke skal ud og betale et analyse institut for en dybdegående undersøgelse – mener jeg, at en web-afstemning er et om end ikke perfekt – så dog et rimelig godt bud på, hvad et bredt udsnit af danske lystfiskere tænker – og i særdeleshed Fisk & Fris læsere. I skrivende stund har 1.666 danske lystfiskere afgivet deres stemme på http://www.fiskogfri.dk: 72 % er imod et forbud, 25 % for og 3 % ved ikke. Fiskeavisen har lavet en lignede undersøgelse, som viser samme tendens – d. 28/10 var der 292 svar med 86 % imod et forbud og 14 % for. Niklas – er Fiskeavisen også et propagandablad?

  Mon ikke summen af Fisk & Fri og Fiskeavisens læsere – samt 533 svar foretaget blandt tilfældige lystfiskere i butikker fordelt over hele landet, der viser at 92 % er imod et forbud mod levende agn, 8 % for og 2 % ”ved ikke” – egentlig giver et meget godt billede af, at der næppe er den store opbakning til et forbud imod levende agn blandt de danske lystfiskere?

  Sidst vil jeg spørge dig om følgende:

  a)Har du kendskab til andre undersøgelser, der på en mere objektiv vis end de nævnte fra Fisk & Fri og Fiskeavisen belyser, hvor mange der er for og imod et forbud mod levende agn. Hvis ja – så lad os høre om dem. Vi skal gerne så et slag for disse på http://www.fiskogfri.dk.

  b)En del modstandere af forbuddet vil måske mene, at et par undersøgelser i stil med dem som Fisk & Fri og Fiskeavisen har foretaget, måske netop er en øvelse DSF burde have foretaget, inden de på alle danske lystfiskeres vegne sagde OK til et forbud. Har du en holdning til det?

  Med venlig hilsen – Jens Bursell, Fisk & Fri

  • Niklas Albrechtsen

   Hej jens Bursell

   Tak for dit svar på min kritik og jeg vil da først gerne starte med at undskylde, at jeg fik stavet dit navn forkert.. Jeg kan heller ikke love dig at der ikke sker flere stavefejl i debatten. Men det er dejligt at du hjælper mig på rette vej..

   Jeg må først rose dig for dine lange indlæg, som næsten tager pusten fra mig, men jeg vil da forsøge at komme med svar på det meste.

   Først vil jeg tildeles undskylde ,at jeg fik skrevet med Jens Bursell i spidsen, det er måske i bagspejlet ikke helt på sin plads. Undskyld Jens – men jeg må så tilstå at jeg faktisk mener at i dette tilfælde at Jens eller Fisk & Fri i artiklen ” Et vink med en vognstang” fejler stort…! Det vender jeg tilbage til .

   Når jeg skriver at DSF er åbne omkring en debat , så er det fordi at de faktisk for et år siden 11/2013 i sportsfiskeren – her udtaler Verner at DSF vil bakke op omkring et forbud mod levende agnfisk hvis dette måtte komme. i forhold til den rapport som det Dyreetiske Råd er kommet med.
   Ligeledes blev der på Kongressen i foråret redegjort for de synspunkter som forbundet har i forhold til denne sag.

   Der har altså været rig mulighed for at de foreninger / bestyrelser der var imod dette at de kunne komme med deres modspil input til sagen. Nu ligner det for mig at Fisk & Fri hælder benzin på bålet ved at slå et stort slag for debatten med en flok kritikere i spidsen , nu hvor det er for sent . !

   Både Fisk & Fri og de nævnte klubber har altså haft rig mulighed for at komme på banen og ikke mindst , at lave en grundig undersøgelse fremfor at lavet noget lige før deadline ..!

   Personligt tror jeg, at der er flere bestyrelser rundt omkring i landet der har sovet groft i timen. Nu forsøger man på denne måde at vaske sine hænder, ved at bakke op omkring den undersøgelse som Fisk & Fri har lavet.

   Disse modstandere har haft rig mulighed for at kontakte ministeren eller Dyre etisk råd i sagen, men det er altid nemmere at råbe højt bag efter.

   Jeg må da også sige ,at jeg forventer at et fiskemagasin som Fisk & Fri dækker alle nyheder omkring fiskeriet i Danmark, så i fremstår som en magasin der er informative og åbne i forhold til debatter / sager og indlæg . At Sportsfiskeren ikke har kørt flere sider ( eller en eneste) med modstandere af debatten er vel ikke unormalt – det er jo netop lige derfor at et blad som Fisk & Fri er på banen for at virke som en uvildig instans.

   Når jeg læser dine ledere i Fisk & Fri så bakker du op omkring forbundet og foreslår ligeledes et fælles fodslav . Så virker det på mig ,som om at du forsøger ( tager sikkert fejl ) men at du holder en dør åben til DSF , hvorefter du med en kritisk gennemgang af sagens forløb som slutteligt ender ud i artiklen artiklen ” Et vink med en vognstang”.
   Denne sidste del ligner i mine øjne et forsøg på at bakke op omkring kritikken og derved få endnu flere af modstanderen til at ” like ” magasinet Fisk & Fri .

   Vedrørende jeres undersøgelse, hvor jeg stiller spørgsmålet ” hvorfor Go-Fishing ” ikke har deltaget. Så kommer du faktisk selv med svaret , hvorfor jeg mener at i ikke dækker jeres undersøgelse godt nok.

   Citat:
   I Odense spurgte vi bl.a. Ækvator Sport, om de ville lægge spørgeskemaer ud. Mener du, at de lystfiskere, der kommer i fx Ækvator Sport er fundamentalt anderledes i deres holdninger end de kunder, der kommer i Go-Fishing. Hvis ja – så begrund gerne, hvorfor du tror dette.
   Hvis man ønsker et objektivt billede af hvad kunderne – de almindelige lystfiskere – mener, synes du så selv det er mest oplagt at 1) lægge spørgeskemaer ud i en butik, hvor ekspedienterne, der beder folk om at svare ikke er økonomisk afhængige af markante aktører i debatten – som det er tilfældet i fx Ækvator Sport – eller 2) en butik hvor de ansatte – eksempelvis dig som så vidt jeg ved er ansat i Go-Fishing – er økonomisk afhængige af et godt forhold til deres chef, som i dette tilfælde – Claus Eriksen – er bestyrelsesmedlem i DSF, der officielt har meldt ud, at de går ind for et forbud mod levende agn?
   Når det er sagt vil jeg gerne understrege med syvtommersøm, at jeg tvivler meget stærkt på, at Claus Eriksen – som er en dygtig lystfisker og professionel branchemand samt et både sympatisk og troværdigt menneske – overhovedet ville overveje at indføre sanktioner mod ekspedienter, der var uenige med DSF…

   Fisk & Fri / Jens Bursell fravælger altså butikken Go-Fishing i undersøgelsen fordi jeg skulle være økonomisk afhængige af at være i et godt forhold til min chef Claus Eriksen fordi at han sidder i DSF´S bestyrelse,….

   Kunderne som handler i Ækvator Sport eller andre steder , er naturligvis ikke fundamentalt anderledes end dem som handler os Go-fishing. …!

   Nu skriver du at i ikke kunne nå at indsamle data nok inden deadline – Burde man så ikke vente med at komme med disse tal- eller var det mere vigtigt for Fisk & Fri at det passende til artiklen ” Et vink med en vognstang”..?

   Fisk & Fri kunne da hurtigt hvis de ville i deres systemer finde e-mail til alle dem der forhandler jeres magasin og udsende en PDF , som nemt kunne printet ud. til brug i undersøgelsen.
   Derved kunne mange flere deltage i undersøgelsen, men det har i så ikke ment var det rigtige at gøre ..!

   Men i retter derimod henvendelse til de foreninger som er imod forslaget og tildeler dem 15.000 stemmer . Jeg går ud fra ,at i ikke har spurgt samtlige 15.000 medlemmer men derimod kun bestyrelsen / formanden for den enkelte forening , som har udtalt sig på vegne af deres medlemmer.. Nu er det jo ikke sikkert at alle medlemmerne er enige i denne politik som bliver udmeldt fra bestyrelsen.
   Når man nu stiller kritisk spørgsmål til DSF hvorfor man ikke laver en afstemning blandt alle medlemmerne inden man laver en aftale, så burde dette vel gå begge veje.

   Dette gælder vel også de omtale foreninger som du jo netop tilgiver en meget stort antal af modstandere.
   Nu er det jo sådan et du selv henviser til Fisk & Fris hjemmeside for at stemme..! Det bliver b.la. gjort via jeres Facebook side og i jeres trykte magasin. Det vil altså sige at Fisk & Fri nu udtaler sig i debatten med en statistik , som kun når ud til deres egene læsere / brugere –herunder også Fiskeavisen læsere. Dette skulle så vise den korrekte fordeling af modstandere og tilhængere i debatten.

   Der er altså tusindvis af mennesker som ikke holder/ læser diverse magasiner og som måske ikke er klar over denne debat, men de bliver så ikke forsøgt involveret.

   DSF er den eneste forening som udtaler sig på vegne af Danske lystfiskere og disse personer som sidder i bestyrelsen er valgt ind for at varetage medlemmernes interesser herunder at komme til forlig i forhandlinger i forskellige sager.

   Det er ikke anderledes end det vi har valgt vores politikere til at gøre. Vores politikere træffer også nogle valg som alle ikke er enige i , men de er valgt til at gøre dette job for os.

   Det er altså også gældende for denne sag..!
   Er man sofavælger / ikke politisk aktiv så er der folk der træffer et valg for os. ! Det samme gælder også for os lystfiskere .. Er man ligeglad eller gider man ikke bruge sin tid på at følge med, så træffes der også beslutninger der nogle gange rammer mere end andre gange.

   Altså jeg mener ikke at den undersøgelse i har lavet er troværdig i denne sag eftersom i

   1. Ikke har haft tid nok ( siden 11/2013 )
   2. Har henvendt jer til de fleste modstandere i debatten
   3. I har frasorteret butikker p.ga personer i den enkelte butik
   4. I har ikke undersøgt stemmer ved ikke ”aktive ” lystfiskere

   Men er det nødvendigt med en undersøgelse…?

   Nej det mener jeg faktisk ikke det er , da DSF er det eneste talerør for lystfiskerene og de udtaler sig på vegne og forhandler på vegne af de Danske lystfiskere. Er man uenig i dette, så må man være aktivt og ikke bare råbe højt – men derimod forsøge at få mere politisk indflydelse ved f.eks. selv at stille op til valg og på den måde være med hvor det sker.

   DSF er i hele sagen kerne også 100 % tro i forhold til deres politik, om at fisk skal behandles ordentligt og udsættes skånsomt eller straks aflives effektivt.

   Debatten er efter min mening helt skæv ( måske også derfor at jeg skrev)
   Jeg er heller ikke ikke enig i alt hvad forbundet laver- men jeg opfører mig ikke som en forkælet unge der ikke får sin vilje.

   Mange af disse lystfiskere som i denne tid råber højest er også personer som går meget op i det dyreetiske aspekt om og hvordan fangende fisk skal behandles. Der bliver købt måtter / vejeslynger for netop at behandle fisk som f.eks. gedden mest skånsomt, så man ikke påføre den unødige stress og eventuelle skader under landing og fight.

   Men når det komme til det som det hele drejer sig om i dette tilfælde skallen, så er folk totalt modsatte.. Hvorfor er det at alle fisk skal behandles så skånsomt – når man er totalt ligeglad med skallen og gerne smider store 3-kroge i ryggen på den , når der nu findes så mange andre alternativer..
   Det er her jeg mister forståelsen for modstanderne i debatten . For jeg skulle da lige prøvet at smide en gedde på et par 3-kroge i et forsøg på at fange en endnu større af slagsen , så ville jeg blive hængt ud til offentlig skue.

   Der er ingen hemmelighed at DSF er i deres absolut sværeste periode nogen sinde og at jeg har stor medfølelse for Martin Hedegaard , som er blevet ansat til at skaffe flere medlemmer i denne svære tid.

   Men jeg mener også at denne sag er et tydeligt bevis på at din Overskrift ”Et vink med en vognstang ” er meget sigende omkring hele sagen..

   Hvis nu alle foreninger og lystfiskere meldte sig ind i forbundet og aktivt deltog i udviklingen af forbundet og ikke kun på sociale medier og debat forums udstiller deres utilfredshed .Men i stedet aktivt får deres bestyrelser til at arbejde med de sager som de brænder for og herefter går i dialog med forbundet.

   Tænk hvor stærkt DSF står i forhandlingerne på nuværende tidspunkt og det er selvom vi er dybt uenige omkring en lille skalle…..!

   Jeg tør slet ikke tænke på fremtiden , hvis vi stod sammen eller endnu være hvis vi ikke gør.

   Ps. jens Bursell – jeg er ikke imod dig som person – men jeg mener at det er meget dårligt journalistisk arbejde i har lavet i denne sag.

 7. Chris Halling

  Levende agn debatten er for alvor blusset op på stort set alle fiske relaterede medier.
  Ikke blot på denne side, men også i fiskemagasinerne, websider og mange personlige tråde på Facebook.
  Det er en i sandhed interessant debat som piller ved noget helt fundamentalt og grundlæggende for mange gedde fiskere. Lidt ligesom da man mange steder i landet forbyd at fange ål på krog og orm. Hvilket dog ikke skabte det samme røre i vandene, da ålen jo er en truet fisk.
  Jeg vil starte med at sige at jeg som grundholdning også er imod brugen af levende agn. Dette er min personlige holdning og altså ikke en holdning jeg har fordi jeg er medlem af DSF eller på anden måde påvirket af andre.
  Jeg baserer min holdning på at man givet vis udsætter en agnfisk for temmelig noget unødig stress ved at agne den op til videre fiskeri. Om fisken føler smerte vil jeg ikke tage stilling til og jeg er udmærket klar over at man ikke behøver at stikke kroge igennem den, men kan agne den op på andre måder. Faktum er dog, at fisken bliver forhindret i at opføre sig normalt, søge skjul eller svømme frit.
  Udsætter vi så ikke alle fisk for det ved overhovedet at fange dem ? Måske, men som det foregår mest er der tale om hurtig aflivning eller nænsom hurtig genudsætning.
  Jeg er dog alligevel så dobbeltmoralsk at jeg binder mine fluer af ægte dyre hår som polar ræv. Dette uden tanke for hvordan den havde det i sit mindre end 1 x 1 meter bur hvor den fik serveret fiskeaffald som kost inden den blev slået ihjel. Sådan er vi mennesker nok flest og mange debatter kunne nok startes hvis man gik i dybden med alt hvad der foregik.
  Faktisk bliver spørgsmålet omkring netop dette også stillet i Fisk & Fri. (Og det er et godt spørgsmål).
  Du skriver Allan M, at der er fine alternative kunstagn til 150 kr. stykket og at det kan være mange penge for unge fiskere der skal igang. Det er jeg enig i, da 1 agn sjældent er nok og grejæsken helst skal være fyldt med agn til alle forhold og i alle farver. Dit argument har jeg set nævnt mange steder og som sagt, jeg giver jer ret. Jeg undre mig dog meget over en ting som sjældent bliver nævnt.
  Hvad er der galt med en død skalle ? Den koster det samme som en levende og er, hvis jeg ellers ser rigtigt på flere Svenske hjemmesider ganske effektiv.
  Jeg mener ikke at DSF har hverken været eller følt sig tvunget, at sluge nogen kameler. De har fremført deres holdning over for ministeren og er det så slemt ?
  Det politiske parti jeg støtter spørger heller ikke mig hver gang de vil have noget vedtaget på borgen. Jeg er bestemt ikke altid enig med dem, men når de får vedtaget noget jeg ikke syntes om, så ændre det jo ikke ved det faktum, at jeg har stemt på dem fordi jeg føler at de kan varetage mine interesser bedre i forhold til andre.
  Jeg konstaterer derfor med glæde at du ikke agter at forlade forbundet selv om du er uenig med dem.
  Vi har brug for DSF. Lystfiskere er splittet nok i forvejen. Vi kan ikke alle være enige i alt hvad forbundet udtaler sig om, eller hvilke holdninger de beslutter sig for at støtte. Det er vores fælles hobby ganske enkelt alt for forskellig til.
  I sagen om levende agnfisk er det klart at kritikerne af at sådan lovforslag snakker højest og mest. Det er jo dem det går ud over. Hvorfor gøre opmærksom på at man støtter noget, med fare for at blive kaldt for en idiot på alle offentlige medier ?
  Og det er der jo en reel fare for da tonen er ganske barsk i flere tråde på internettet.

  De undersøgelser der refereres til af dig Jens Bursell, mener jeg nu heller ikke er helt ret visende for den egentlige holdning om levende agn sagen blandt Danske lystfiskere.
  1666 svar, 292 svar (I skriver godt nok 242 i bladet), 533 svar.
  Der er pænt mange flere lystfiskere end det og også mange flere der læser jeres blad. Vi må antage at de fleste ikke har nogen holdning overhovedet eller at dem der støtter forslaget ikke stemmer, da det i bund og grund ikke har nogen indflydelse på deres fiskeri.
  Selvfølgelig er der flest der stemmer imod i en sådan undersøgelse. Hvis man ville lave et forbud imod brugen af naturlige hår og fjer til fluebinding ville man nok se nogen flere fluefiskere tage stilling til dette, hvor agn og wobler fiskere ville trække på skuldrene.
  Fair nok. kritikerne af lovforslaget skal bestemt også høres. Det er trods alt dem der skal fremføre alle de gode ideer til hvorfor man ikke skal indføre denne lov.
  Fisk & Fri, Fiskeavisen og Sportsfiskeren for den sags skyld har en opgave. At belyse begge sider af denne sag. For og imod.
  Jeg syntes faktisk i gør et godt arbejde derinde. Jeg er ikke i tvivl om at Fisk & Fri støtter DSF som forbundet der skal være vores talerør udadtil når jeg læser både lederen og efterfølgende din egen artikel Jens. Og det er fandme vigtigt. At vi bakker op om DSF så vi kan stå stærkere når det er nødvendigt.
  Jeg konstaterer dog også, at der ikke er megen “Støt op om lovforslaget” imellem linjerne. Men på den anden side er der heller ikke meget “Vi er imod lovforslaget” i Sportsfiskeren. Lige bortset fra en kort debat på deres hjemmeside. Her er det ganske vist også nej siden der fylder mest, men igen, det er helt naturligt da det jo er dem der mister noget her.

  Jeg har desværre set rigtig mange “mindre heldige” holdninger til hvorfor et forbud ikke skulle blive til noget :
  1. Det er en skide skalle. En skidt fisk. Den er blevet til for at blive ædt af gedden.
  2. Det er en rigtig gammel tradition at fiske med levende agn.
  3. Gedde og sandart fiskeri bliver næsten umuligt uden brug af levende agn.
  4. Der foregår langt værre ting med dyre velfærden på mange andre områder. (Og mange mange andre).

  Ingen af disse argumenter holder i min verden.
  Vi kan ikke lukke øjnene for hvis der foregår noget tvivlsomt dyre etisk forkert blot fordi tingene er værre andre steder.
  Skallen er vel en fisk som alle andre. Ville gedde fiskeri med agnet lille gedde, bækørred eller stalling være ok ?

  Desværre ser jeg heller ikke ret mange saglige holdninger til hvorfor lovforslaget er ok. Inklusiv mine egne grunde. Der er simpelthen for lidt viden på dette område.

  Jeg konstaterer dog, at et forbud mod brugen af levende agn har eksisteret i andre lande i flere år og, at de stadigvæk fanger gedder der.
  Lad os alle være enige om, at det ikke skal blive “en skide skalle” der gør os og vores forbund svagere.
  Jeg forstår så udmærket Niklas frygt for et fremtidigt svagere forbund. Det ville være en katastrofe hvis vi blev endnu mere splittet end vi er nu.
  Jeg har læst flere af dine indlæg Niklas. Også dem på din Facebook tråd og der er rigtig mange fornuftige ting og kommentarer. Så thumbs up til dig for at turde at sejle ”levende agn” båden ud i meget rørte vande. Det er godt at der opstår en debat om sådanne emner. Det er sikkert også sundt for os lystfiskere at vi engang imellem må kigge på os selv når vi nu alle reklamerer for hvor store natur elskere vi er og hvor godt vi passer på de små kræ vi så gerne vil fange.
  At støtte et forbund betyder jo heller ikke nødvendigvis at man er enig i alt hvad de siger og gør, men ingen tvivl om at vi ville være stærkere sammen hvis vi var flere medlemmer. Et mere slagkraftigt politisk organ med mange stemmer bag sig.
  Hvordan det så gøres attraktivt ?
  Ja det må da være en side mere i fiskepressen værd.

  Knæk og bræk derude.
  I fish, therefore I am.

 8. Jens Bursell

  Hej Niklas
  Tak for dit svar
  Du skriver ”Når jeg skriver at DSF er åbne omkring en debat , så er det fordi at de faktisk for et år siden 11/2013 i sportsfiskeren – her udtaler Verner at DSF vil bakke op omkring et forbud mod levende agnfisk hvis dette måtte komme. i forhold til den rapport som det Dyreetiske Råd er kommet med.” At komme med en artikel, der konstaterer, hvad man mener – er set i min optik ikke et aktivt oplæg til en debat.
  Endvidere skriver du” Der har altså været rig mulighed for at de foreninger / bestyrelser der var imod dette at de kunne komme med deres modspil input til sagen. Nu ligner det for mig at Fisk & Fri hælder benzin på bålet ved at slå et stort slag for debatten med en flok kritikere i spidsen , nu hvor det er for sent . !” Jeg vil give dig ret i, at kritikerne sagtens kunne have været før ude – men hvorfor skriver du det er for sent? Forslaget har endnu ikke været i høring og det er ikke endeligt vedtaget – så helt for sent er det vel ikke?
  Du skriver desuden ”At Sportsfiskeren ikke har kørt flere sider (eller en eneste) med modstandere af debatten er vel ikke unormalt – det er jo netop lige derfor at et blad som Fisk & Fri er på banen for at virke som en uvildig instans.” Jo tak Niklas – men giver det så mening at kalde ”den uvildige instans Fisk & Fri” et propagandablad – som du gør det, når nu netop – i modsætning til dem du kritiserer os for at kritisere – har ladet både modstandere og fortalere komme til orde – præcis som Fiskeavisen i øvrigt også har gjort det?
  Så skriver du videre: ”Når jeg læser dine ledere i Fisk & Fri så bakker du op omkring forbundet og foreslår ligeledes et fælles fodslav . Så virker det på mig ,som om at du forsøger ( tager sikkert fejl ) men at du holder en dør åben til DSF , hvorefter du med en kritisk gennemgang af sagens forløb som slutteligt ender ud i artiklen artiklen ” Et vink med en vognstang”. Denne sidste del ligner i mine øjne et forsøg på at bakke op omkring kritikken og derved få endnu flere af modstanderen til at ” like ” magasinet Fisk & Fri . Du har helt ret – jeg har en kæmpestor bagdør og hoveddør åben for DSF – netop fordi jeg er medlem af DSF – og fordi jeg helt generelt bakker op om DSF i en stor del af de mange gode ting de foretager sig. Men – det udelukker da ikke, at jeg samtidig som redaktør på et uafhængigt fisketidsskrift – kan forholde mig kritisk til sagen og snakke åbent om at der er mange som er imod forslaget, samt hvorfor de er imod det.

  Du skriver endvidere” Fisk & Fri / Jens Bursell fravælger altså butikken Go-Fishing i undersøgelsen fordi jeg skulle være økonomisk afhængige af at være i et godt forhold til min chef Claus Eriksen fordi at han sidder i DSF´S bestyrelse,….” – Nej – dette er din tolkning. Jeg fravælger ikke Go- Fi ud fra det kriterium, at butikken ikke er uvildig; jeg stiller blot dig spørgsmålet: ”Hvis man ønsker et objektivt billede af hvad kunderne – de almindelige lystfiskere – mener, synes du så selv det er mest oplagt at 1) lægge spørgeskemaer ud i en butik, hvor ekspedienterne, der beder folk om at svare ikke er økonomisk afhængige af markante aktører i debatten – som det er tilfældet i fx Ækvator Sport – eller 2) en butik hvor de ansatte – eksempelvis dig som er ansat i Go-Fishing – er økonomisk afhængige af et godt forhold til deres chef, som i dette tilfælde – Claus Eriksen – er bestyrelsesmedlem i DSF, der officielt har meldt ud, at de går ind for et forbud mod levende agn?” Den eneste årsag til at jeg stiller dig dette spørgsmål – er at du tilsyneladende selv mener, det ville have givet et mere retvisende billede, hvis Go-Fi havde været med i undersøgelsen.
  Du skriver endvidere ”Nu skriver du at i ikke kunne nå at indsamle data nok inden deadline – Burde man så ikke vente med at komme med disse tal- eller var det mere vigtigt for Fisk & Fri at det passende til artiklen ” Et vink med en vognstang”..?” Nej Niklas – jeg skriver ikke, at vi ikke kunne nå at indsamle data nok. Jeg skriver følgende: ”Optimalt ville det selvfølgelig have været bedre at spørge samtlige danske grejbutikker, men da vi blot havde nogle få dage til rådighed lige inde deadline, kunne vi ikke spørge alle.” Det er slet ikke det samme som, at sige der ikke er data nok til at kunne se en tydelig tendens. Vi havde over 500 svar fra i alt 12 butikker. Men det udelukker ikke at man kan se en meget tydelig og siginfikant tendens udfra et mindre datamateriale.

  Du skriver” Men i retter derimod henvendelse til de foreninger som er imod forslaget og tildeler dem 15.000 stemmer . Jeg går ud fra ,at i ikke har spurgt samtlige 15.000 medlemmer men derimod kun bestyrelsen / formanden for den enkelte forening , som har udtalt sig på vegne af deres medlemmer.. Nu er det jo ikke sikkert at alle medlemmerne er enige i denne politik som bliver udmeldt fra bestyrelsen. Når man nu stiller kritisk spørgsmål til DSF hvorfor man ikke laver en afstemning blandt alle medlemmerne inden man laver en aftale, så burde dette vel gå begge veje. Dette gælder vel også de omtale foreninger som du jo netop tilgiver en meget stort antal af modstandere.”
  Nej – selvfølgelig har vi kun talt med de enkelte formænd – som har udtalt sig på bestyrelsens vegne, der jo er udpeget af medlemmerne til at varetage medlemmers interesser. Det er klart, at ikke alle medlemmerne nødvendigvis er enige – præcis som det forholder sig i DSF og alle andre foreninger. Jeg har ikke ” stillet kritisk spørgsmål til DSF hvorfor man ikke laver en afstemning blandt alle medlemmerne inden man laver en aftale,” – men derimod blot konstateret, at DSF ikke har rådført sig med de enkelte foreninger. Men – du har helt ret – det ville da have været en god ide, hvis de havde rådført sig på individuelt niveau blandt fx http://www.sportsfiskeren.dk´s læsere – eksempelvis via en quickpoll, som vi og Fiskeavisen gjorde det. Når du skriver ” så burde dette vel gå begge veje” er det med mine øjne ret uforståeligt, hvad du skriver. Fisk & Fri har både søgt viden om antallet af modstandere på sammenslutnings, forenings og individ niveau. DSF har så vidt vides ikke søgt disse oplysninger på hverken sammenslutnings, forenings og individ niveau – hverken internt eller eksternt. Men her kan du måske hjælpe mig med oplysninger – dokumenter venligst, hvis jeg tager fejl.
  Så skriver du ”Nu er det jo sådan et du selv henviser til Fisk & Fris hjemmeside for at stemme..! Det bliver b.la. gjort via jeres Facebook side og i jeres trykte magasin. Det vil altså sige at Fisk & Fri nu udtaler sig i debatten med en statistik , som kun når ud til deres egene læsere / brugere –herunder også Fiskeavisen læsere. Dette skulle så vise den korrekte fordeling af modstandere og tilhængere i debatten.
  Der er altså tusindvis af mennesker som ikke holder/ læser diverse magasiner og som måske ikke er klar over denne debat, men de bliver så ikke forsøgt involveret. ”Det mest oplagte er selvfølgelig i første omgang at bruge vores egne medier til at komme ud med budskabet – idet der er god evidens for at de demografisk udgør et helt almindeligt udsnit af de danske lystfiskere. Tror du i øvrigt selv DSF ville have bakket op om en pressemeddelelse, der fik DSF´s medlemmer til at gå ind og stemme på http://www.fiskogfri.dk??? Det faktum, at der ses samme tendens både hos Fisk & Fri, hos Fiskavisen og i grejbutikkerne – synes du virkelig selv det tyder på at ”der ikke er noget om snakken”
  Du skriver:

  ”Jeg mener ikke at den undersøgelse i har lavet er troværdig i denne sag eftersom i
  1. Ikke har haft tid nok ( siden 11/2013 )
  2. Har henvendt jer til de fleste modstandere i debatten
  3. I har frasorteret butikker p.ga personer i den enkelte butik
  4. I har ikke undersøgt stemmer ved ikke ”aktive” lystfiskere”

  Ad 1) Har jeg kommenteret ovenfor samt kommentere yderligere i et kommende indlæg senere idag, Ad 2) Hvordan kan det nogensinde være utroværdigt at nævne et faktuelt tal – det er jo blot en konstatering, der siger noget om at der er en masse, som er imod. Ad 3) Vi har ikke frasorteret Go-Fi – det er din egen tolkning. Jeg har blot undret mig over, at du mener at Go Fi er et must at have med i denne sammenhæng – og derfor stillede jeg dig venligt drillende et spørgsmål, som man kunne opfatte som tankevækkende – hvis man ville. Vi har blot spurgt en række butikker i de forskellige landsdele – og Go Fi var ikke en af dem. Mere er der ikke at sige om det. Ad 4) Her vil jeg blot gentage hvad jeg skrev i forbindelse med et citat på 123nu:
  ”Du skriver, at ”vinklen om forbundet repræsenterer alle lystfiskere er uinteressant. Det kan være svært at vide, hvad sofavælgere mener”. Det er jeg ikke enig i. Der vil altid være en masse sofavælgere, men betyder det, at man som beslutningstager ikke bør lytte til flertallet af dem, der kommer ind i kampen og har givet sin mening til kende – selvom de selvsamme udgør et mindretal af den samlede mængde? Bruger man den retorik – bør politikerne vel heller ikke lytte til DSF, der jo som bekendt kun udgør cirka 3 % af de danske lystfiskere eller cirka 15 % af dem, der løser fisketegn? Personligt mener jeg, at politikerne bør lytte til DSF – men også at DSF skal lytte til de danske lystfiskere. Hvad mener du?

  Summasummarum – jeg helt enig i, at man helt generelt bør bakke op om DSF – og komme ind i kampen. Jeg er som sagt selv medlem af DSF – og har pt ikke tænkt mig at melde mig ud pga en diskussion om levende agn. Jeg mener DSF gør et fantastisk arbejde for dansk lystfiskeri – og har kæmpe stor respekt for det arbejde, der bliver lagt af både af Verner W. Hansen – samt de frivillige og ansatte. Ingen tvivl om det. Netop derfor skriver jeg i min leder i november udgaven af Fisk & Fri:

  ”Spørgsmålet om levende agn bør ikke give anledning til en svækkelse af DSF, for kun med ét samlet forbund står vi stærkt nok politisk til at få indflydelse. Men hvordan gør vi så det i en tid, hvor foreningernes og DSF´s medlemstal er stærkt faldende? Fremtidsforskere peger på, at kurven næppe kommer til at vende. Holder det stik, bør man måske diskutere, hvorvidt DSF´s strukturer og beslutningsprocesser er forældede? Forbundet er en organisation af foreninger: Hvis man skal nytænke og fremtidssikre DSF, så er løsningen måske at afspejle udviklingen – så de enkelte individuelle medlemmer får mere direkte indflydelse? Måske vil det være det, som gør, at folk melder sig ind i stedet for ud, fordi de føler, at de har en chance for at blive hørt? Måske kan vi tidoble antallet af medlemmer ved et ekstremt lavt kontingent, der fx kører over fisketegnet – hvorved vi lystfiskere får langt større indflydelse? Skal kontingentet gøres dyrere på grund af et trykt blad – eller skal vi have et nyhedsbrev? Og ved at gøre DSF uafhængig af foreningerne, som skal holde sig gode venner med lodsejere og landmænd for at beholde på fiskevandene, risikerer man heller ikke, at DSF indirekte får kvaler med at komme i lommen på lodsejerne, hvilket kan være en hæmsko rent miljøpolitisk? Eller hvad med formandsposten? – måske skal den være fuldt lønnet, så det i fremtiden bliver muligt at tiltrække unge, dynamiske og nytænkende personer, der vil kunne bære DSF videre ind i fremtiden og hæve medlemstallet, så vi får den store gennemslagskraft, som antallet af lystfiskere berettiger? Der er mange muligheder: Gå ind på Fisk & Fris facebook og fortæl os din mening om, hvordan vi kan styrke og fremtidssikre DSF.”

  Mvh – Jens Bursell

 9. Jens Bursell

  Hej Niklas Albrechtsen

  Du – og et par andre – sætter spørgsmålstegn ved Fisk & Fris undersøgelser – fordi vi sagligt konstaterer at denne, som alle andre undersøgelser, teoretisk kan blive bedre ved at være endnu mere omfattende. Her får I dokumentation for, at de publicerede tal i Fisk & Fri samt på http://www.fiskogfri.dk er rigeligt store til rent statisk at vise en signifikant tendens, der holder 100 % vand – både i en fortolknings og publicerings sammenhæng.

  Spørgeskemaundersøgelsen i jyske, fynske og sjællandske grejbutikker er et godt eksempel: Ja/nej spørgsmål er binomialfordelte data – som man typisk analyserer validiteten af med en Χ2 (Chi i anden) test. Testen tager, højde for, hvor mange data der er – og om man ud fra disse kan sige noget om, hvorvidt de fundne resultater skyldes tilfældigheder. Hvis man fx antager en H0 hypotese, der siger, at der er 50 % for og 50 % imod forbuddet – og laver en statistisk test af hvorvidt det 90 % flertal imod forbuddet Fisk & Fri har fundet, skyldes tilfældigheder – så vil man finde, at udsagnet ”flertallet er imod et forbud” er stærkt signifikant.

  Talmaterialet er faktisk så stort, at man kan inddele det i to dele, for samtidig at analysere om der er forskel på folks holdninger øst og vest for Storebælt. Dette er spændende at se på – fordi den klassiske holdning er ”at sjællandere i højere grad er for levende agn – og lystfiskere vest for Storebælt er i højere grad imod”. Men tester man svarene øst for Storebælt vs svarende vest for Storebælt, viser det sig faktisk, at der er signifikant flere modstandere mod levende agn på Sjælland. I vest er der i de adspurgte butikker 270 imod et forbud, og 7 for (97 % imod), mens der i øst er 212 imod et forbud og 32 for (87 % imod et forbud). Det, at der er færre imod et forbud i øst er stærkt signifikant p << 0,001 (6 x 10-26). Set i lyset af dette, var det måske en god idet, hvis DSF også udbygger det gode initiativ – og holder dialogmøder på Fyn og i Jylland?

  Det er jo altid sundt at være kritisk over for sine egne tal – og skal man kritisere valget af butikker i Fisk & Fris undersøgelse, kunne man sige, at samtlige valgte butikker bør være klassiske allround butikker, hvis man vil undersøge hvad ”bredden i dansk lystfiskeri mener”. To af de butikker, som fik spørgeskemaer, kunne der argumenteres for falder uden for denne kategori – nemlig Hunters House og Predator Sportsfishing (der dog kun bidrog med 7 ud af 533 svar). Ikke fordi de er dårlige butikker, men måske netop fordi der kan argumenteres for at de er specialiserede. Tager man disse butikker helt ud af analysen – er resultatet dog fuldstændig det samme – nemlig, at der er et stærkt signifikant flertal blandt de tilfældigt adspurgte lystfiskere, for ikke at indføre et forbud mod levende agn (p << 0,001 = 7 x 10-79.)

  Så er der quickpoll analyserne – afstemningerne på nettet. Kan der argumenteres for at tallene er så små, at de er usignifikante i en statistisk sammenhæng?

  For at teste, hvorvidt et talmateriale er stort nok til, at man kan drage en brugbar slutning ud af at kigge på en procentsats – gør man rent statistisk det, at man udregner en usikkerhed for gennemsnittet på usikkerheden. Når man gør det, fås følgende tal:
  Undersøgelse af for/imod i butikker: 93 % imod et forbud +/- 2 %. I Fisk & Fris quickpoll afstemning er 74 % +/- 2 % imod et forbud og på Fiskeavisens quickpoll er 86 % +/- 4 % imod et forbud. Usikkerheden på Fiskeavisens tal er altså lidt højere, af den simple årsag, at talmaterialet er noget mindre. På begge undersøgelser er usikkerheden dog så lille – at selv om man fratrækker den maksimale usikkerhed fra den gennemsnitlige usikkerhed – er tallet så højt, at det med syvtommer søm må slås fast, at flertallet af de adspurgte er imod et forbud.

  Datamaterialet der danner grundlaget for disse udtalelser er vedhæftet dette debatindlæg, så kan man selv gennemregne data – eller ringe til de nævnte grejbutikker og checke, hvorvidt tallene rent faktisk er rigtige. Quickpoll kan der umuligt fuskes særlig meget med, da hvert IP nummer kun kan afgive 1 stemme. Så kan man selvfølgelig stemme fra mormors computer eller flere andre IP numre, men jeg tvivler på, at særlige mange vil gøre det. Og hvis der endelig er nogen, som vil snyde – mon så ikke, der er lige så mange snydere på ”for” som ”imod” siden. Antager man dette, så vil denne fejlkilde sandsynligvis ophæve sig selv. Set med mine øjne er der næppe sagligt belæg for at sige, at den ene eller anden gruppe er mere eller mindre uhæderligere mennesker (?).

  Jeg ser frem til at høre et indlæg – eller en saglig kritik af de fire undersøgelser som alle peger i samme retning – hvor det med afsæt i dokumenterbar fakta og statistik, kan sandsynliggøres af et flertal af danske lystfiskere ønsker et forbud.

  Med venlig hilsen – Jens Bursell

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Jens Bursell

   Det er ikke udregningen af stemmerne der er problemet i det som Fisk & Fri fremlægger, men derimod fremgangsmåden i debatten.

   Som tidligere beskrevet så høster i en del opmærksomhed på modstanderen i debatten , ved netop kun at rette henvendelse til disse store foreninger med mange modstandere . På denne måde gør i opmærksom på afstemningen og derfor vil jeres egen analyse i mine øjne være ikke brugbar.

   Du har tidligere sagt at
   Hvis man ønsker et objektivt billede af hvad kunderne – de almindelige lystfiskere – mener, synes du så selv det er mest oplagt at 1) lægge spørgeskemaer ud i en butik, hvor ekspedienterne, der beder folk om at svare ikke er økonomisk afhængige af markante aktører i debatten – som det er tilfældet i fx Ækvator Sport – eller 2) en butik hvor de ansatte – eksempelvis dig som så vidt jeg ved er ansat i Go-Fishing – er økonomisk afhængige af et godt forhold til deres chef, som i dette tilfælde – Claus Eriksen – er bestyrelsesmedlem i DSF, der officielt har meldt ud, at de går ind for et forbud mod levende agn?
   Når det er sagt vil jeg gerne understrege med syvtommersøm, at jeg tvivler meget stærkt på, at Claus Eriksen – som er en dygtig lystfisker og professionel branchemand samt et både sympatisk og troværdigt menneske – overhovedet ville overveje at indføre sanktioner mod ekspedienter, der var uenige med DSF…

   Så kan jeg jo så stille spørgsmålstegn ved de ekspedienter der har ”fået lov” til at hjælpe med indsamlingen af stemmer..
   Nu har jeg et godt forhold til mine kollegaer i Ækvatorsport , så det er ikke for at hænge dem ud. Men lad os nu antage at en person som f.eks. Thomas Matzen skulle være modstander af DSF , ja så er det jo nemt for ham at henlede folk til et svar på stemmesedlen.
   En afstemning som påvirkes af ekspedienter eller andre personer giver aldrig det rigtige billede af de stemmer som kommer frem efterfølgende.

   Det kunne jo være, at der i en eller flere butikker var pyntet op ved stemmebordet med en lille skilt ..

   Det er alles ret at fiske med levende agn !!!

   Hvordan vil udfaldet så blive….?

   Det er dog flot at i selv kikker kritisk på udvalget af butikker og heriblandt trækker butikker som Hunters House og Predator Sportsfishing ud ,som efter jeres generelle udmelding i debatten skulle være stærke modstandere imod forbuddet , eller netop de kunder som besøger disse butikker.

   Når alle disse geddefiskere over hele landet ifølge jeres udsagn skulle være meget kritiske over det lovforslag som er kommet frem nemlig det at forbyde levende agn .

   Så er det da pudsigt at netop de 2 butikker som er fyldt med geddefiskere uge igennem kun kan indsamle 7 stemmer . (der dog kun bidrog med 7 ud af 533 svar).

   Det kunne da faktisk være et godt tegn på ,at det faktisk ikke er så stort et problem, som Fisk & Fri har kørt det op til ..

   Disse butikker burde altså hvis vi skulle følge jeres prognose kunne fremvise massive stemmer imod forslaget , men de formår kun at deltage med 7 stemmer.

   Hilsen Niklas Albrechtsen

 10. Jakob Lyngbye

  Sikke lange indlæg om brug at en type agn. Jeg savner dog at flere forholdt sig til den samlede effekt af alle forslagene fra Etisk Råd og det resultat som forbundet har opnået. I det perspektiv synes jeg at et forbud mod brug af levende agnfisk er billigt sluppet. Også selv om jeg har fanget de fleste og største af mine gedder på levende agn.
  Knæk og bræk.
  Beep

 11. Povl K. Jensen

  Meget interessant debat. Fint at se at argumenter bider på bade Jens Bursell og Nicklas 😀 JEG synes at længe, længe inden Dyreetisk Råd opkaster latterlige forslag til begrænsningen af lidelser som lyst/sports-fiskere eventuelt påfører fisk, burde konsentrere lidt kræfter på landbruget og ikke mindst erhversfiskeriet. HER er virkeligt tale om store lidelser for en utroligt masse dyr. Jeg synes at dyreetisk Råd er nogle skvaddernavler, og det forbud mod brug af levende agnfisk har JEG I hvert fald ikke tænkt mig at overholde. Dan Jørgensen fis ud af mit liv. Tak, Nicklas, for en god hjemmeside 😀 NU skal jeg ud og pine nogle fisk…håber jeg 😉

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.