UW stripper

 

Undervandsfoto ®Lars Kyhnau 

Havørredens Hemmeligheder De bedste blink/fluer

”Hvilket blink du bruger er ligegyldigt – Når en havørred hugger så hugger den…!” Det er en lærdom jeg er vokset op med, og der er nok også noget om snakken – indimellem. Der findes dage hvor havørreden er så meget ON at den jagter og hugger alt hvad der bevæger sig gennem vandet. På sådanne dage kan, ”du sgu fange dem på et billede af svigermor” som er ældre fynsk kystfiskere så rammende beskrev det for mig engang.

Der findes dog endnu flere dage hvor tingene ikke er helt så enkelte og det rette agnvalg kan gøre en stor forskel, og rette valg være nøglen til succes. Derfor er det vigtigt at vi som kystfiskere rent faktisk kender vores agn og ved hvad de kan og ikke kan.

Vinterblinket

Når jeg til hverdag sælger havørredblink i forretningen så høre jeg gang på gang mig selv sige til kunden: ”Det er et godt blink det her – det kaster langt”. Blinkets kasteegenskaber er altså definitionen på om blinket er godt. Det er underligt, for jeg og alle I andre der har læst artikelserien her og set Havørrednes Hemmeligheder filmene ved jo at hovedparten af de fiske der er ON og dermed til at fange de opholder sig forbavsende tæt på land.  Vi burde derfor i vores agnvalg nok fokusere mere på om blinket reelt er godt til at udløse havørredhugget i stedet for kastelængde.

Under optagelserne af Havørredens Hemmeligheder filmene har der også været rig lejlighed til at studere agn under vandet og her har jeg lært meget.

En af de første ting Thomas Hansen viste mig var forskellen på blink til koldt og varmt vand. Når vandet er koldt (under ca. 7-8 grader) så er det vigtigt at blinket ikke har for store sideudslag. Det skal bevæge sig lige gennem vandet med et minimum af udslag. Thomas fisker meget med det Fynske stripperblink. Det er et blink med ret voldsomme udslag når det er monteret klassisk med krogen i den smalle ende. Om vinteren vender han dog Stripper blinket om så krogen sidder i den brede ende. Nu fisker blinket pludseligt helt lige gennem vandet uden udsving.

Skærmbillede 2016 02 21 kl. 20.10.40

Flere gange har jeg været med Thomas på vinterture hvor vi har testet det. Jeg har fisket med standard Stripperne og han med den omvendte (kaldet Rotatoren). Begge i samme størrelse og farve. Ikke hver gang – men hver eneste gang har han udfisket mig totalt. Får jeg en i det kolde vand på stripperen med de store udslag så lander han 10 på Rotatoren som i mine øjne går dødsygt snorlige gennem vandet, men det er netop det fisken elsker. Når vandet bliver varmere så ændre billedet sig dog og Thomas skifter Rotatoren til den klassiske Stripper. Det er ikke Rotatotblinket der er hemmeligheden her, men derimod dens egenskaber. Andre blink og især cigarformede kystwoblere kan det samme med at fiske med et minimum af sideudslag som vinterhavørreden tænder på.

430179 456973514333089 1433999079 n
J.S Wobleren – ®Jan Sørensen

Den fynske kystwobler er næsten gået i glemmebogen, men i firserne fiskede alle med den. Undtagen mig. Jeg synes nemlig den gik alt for kedeligt i vandet. Jeg var mere til Møresildablinket der bevægedde sig noget mere frisk og livligt.

At woblerefiskeren fangede langt mere end mig i februar/marts slog jeg han som rent tilfældigt. De samme woblerdrenge fortalte mig tilgengæld at når hornfisken kom så var det slut. De jagede havørrederne væk. Det undre mig til gengæld for jeg havde jo god havørred succes med den lille Møresilda i maj og juni måned. I dag ved jeg at jeg fiskede med det forkerte agn i vintermånederne og woblerfiskeren med det forkerte i sommermånederne. Havde vi lært af hinanden så var hver vores sæson blevet væsentligt forlænget, og hornfisken havde sluppet for uretfærdige beskyldninger.

Havørredens Hemmeligheder
De bedste blink/fluer

Rotationen

Rotatorblinket ser bestemt ikke magisk ud når det kommer gennem vandet, men når man laver et spinstop så gør det faktisk noget magisk. Det roterer om sin egen akse når det synker samtidig med at det skære ud til siden. Det er giftigt for en nysgerrig havørred og markedets bedste havørredblink er netop.

Første gang jeg hørte og så det fænomen var med et i dag bortganget blink kaldet Stålkilen. Men vores undervandsoptagelser af blink i vandet viste at mange andre blink også ældre blink kan det samme. Den gamle hæderkronede Jensen Tobis i 16 gram roteret fremragende ved spinstop. Det sammen gør Flipper blinket i 15 gram hvorimod 22 grams versionen bare synker som en sten når der stoppes. En 15 grams Flipper er derfor et langt bedre blink end den 22 grams ditto, men 22 grammeren kaster meget længere. Man må derfor spørge sig selv: Hvad vil jeg helst? Fiske med et dårligt blink der kaster langt, eller et super godt med de rette egenskaber der kaster kortere..?

Rotationen omkring egen akse er altså ikke noget nyt, men det er først de seneste år at det er gået op for de fleste hvor vigtigt den egenskab er.  Markedets bedste blink i dag såsom Savage Gear Seeker, Snurrebassen, Stipperen, Fladbukken,  D360 og mange andre roterer ved spinstop og det er netop det der gør dem bedre end andre blink.

Fluen

pattegrisniklaspink

Det er nok ikke nogen hemmelighed at min favoritflue en Pattegrisen. Pattegrisen i forskellige varianter har efterhånden skubbet stort set alle andre fluer ud af min æske. Den bare god hele året rundt. Forklaringen findes i dens unikke evne til at imitere kystens rejer så suverænt. Ikke kun i udseende men også i opførsel i vandet. Når du stopper indtagningen af en Pattegris så folder alle dens lange fibre sig ud i vandet og får fluen til at svæve. Den synker stort set ikke, men ”breder sig ud” i og fylder/svæver i vandsøjlen. Når du trækker igen, så folder de bløde speyhackler sig sammen og fluen bliver nærmest en streg i vandet.  Pattegrisen skifter altså markant sin siloeth i vandet hele tiden under indtagningen.

Se nu hvordan en ægte reje ser ud i vandet. Den gør den nøjagtig det samme. Den fylder meget når den er uforstyrret og svæver/kravler rundt hvorimod den bliver til en streg i vandet når den flygter.

Rejer er suverænt kysthavørredens vigtigste fødeemne året igennem. Derfor kender den alt til rejernes naturlige bevægelsesmønster. En flue der ligner og samtidig ret præcist rammer rejens  naturlige bevægelser vil derfor være meget svært for den at ignorere. Pattegrisen efterligne netop det bedre end de fleste andre rejefluer jeg kender, og det er netop derfor at havørrederne reagere så positivt på den flue

https://seatroutguidefyn.dk/go-fishing-seatrout-master-academy/

 

Havørredens Hemmeligheder
De bedste blink/fluer

Træt af agnet

Undervandsoptagelserne har også afsløret et andet fænomen. Havørrederne lure meget hurtigt vores bedrag og bliver trætte af agnet.

 

Fiskene er fyr og flamme så snart de ser Pattegrisen. De smager og så er de trætte af det. Jeg ved at kastet efter viser flere havørreder men kun en følger efter fluen ganske kort. Det er et typisk mønster du bør skrive dig bag øret. En havørred der følger din blink eller fluer viser jo interesse, men et eller andet mangler for at den klapper på. 2. gang den ser agnet så er chancen endnu mindre for at den hugger og 3. gang er der helt lukket ned.

Problemet er så at der oftes er lukket ned for alle agn. Havørreden har luret dig. Derfor handler det om ikke at tættebombe fisken med det samme agn på kort tid. Har du en følger så kast maks. en gang mere med samme agn som du allerede der bør fiske anderledes (ofte hurtigere) end første gang fisken så agnet. Virker det ikke så skift omgående radikalt til en helt anden type agn – helst noget mindre. Hugger fisken ikke efter 2 – 3 kast med det nye agn så stop og giv den en god lang pause. Er fisken på en magnet så forsvinder den næppe.

De bedste og stærkeste agn er dem fisken reagere voldsomt på 1. gang de ser dem, men det er også de agn de hurtigst lære at kende. Når jeg fx pludselig med Pattegrisen finder en større flok fisk så skifter jeg den altid med det samme til en lille tangloppeflue. Fx en brun Fyggi. Den lille Fyggi er dårlig til at finde fisken over store afstande, men når flokken er fundet så lurer havørrederne tilgengæld ikke den lille diskrete flue så hurtigt og jeg kan plukke 4 – 5 ud af flokken før de alle kollektivt lukker munden sammen.

VINTER FYGGI KYSTFLUEN

Havde jeg fortsat med Pattegrisen så havde hele flokken luret bedraget efter en eller to fisk havde smagt. Jeg ved Thomas oplever det sammen med mange af hans bedste spinneagn. Find fisken med et større iøjenfaldende super agn men fisk derefter med et mindre diskret agn.

Brug selv lidt tid på at lære din favoritagn at kende. Det behøver du ikke et undervandskamera for. En badebro er rigtig god at stå på og studere agnetes bevægelsesmønster, opførsel ved spinstop, jig bevægelser, synkehastighed o. lig.

I næste måned bliver vi lidt mere lokale og flytter undervandskameraret til Bornholm hvor det lærte mig en del om de Bornholmske havørreder, som selv de færreste bornholmske kystfiskere var klar over.

Hilsen Claus Eriksen

https://seatroutguidefyn.dk/go-fishing-seatrout-master-academy/

 

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.