Claus Eriksen

Havørredens Hemmeligheder – Magneterne

Claus Eriksens serie om Havørredens Hemmeligheder filmen fortsætter med et kik på et af de vigtigste fænomener for succesfuldt havørredfiskeri: Kendskab til havørredmagneterne.

Der findes et særligt klip fra Havørredens Hemmeligheder nr. 4, der uanset hvor mange gange jeg ser det, giver mig gåsehud. Det viser en hel flok af de smukkeste havørreder, der majestætisk dukker op foran kammeraet, som er placeret stationært på ret lavt vand ved kanten at et lille nordfynsk rev.

Det stationære undervandskamera optog den dag en times tid på pladsen, og Niels Vestergård har selvfølgelig brugt den flotteste sekvens til den færdige film, men i den time hvor båndet rullede, kom havørredflokken jævnligt forbi. På nogle optagelser anes den bare lige i udkanten af synsfeltet. På andre kommer fiskene luskende forbi på alle sidder af kameraet. Først fra højre, så fra venstre og en enkelt gang sågar bagfra.  Man fornemmer, at selvom billedet i lange perioder ikke viser noget, så er fisken altid lige i nærheden. Man fristes til at sige, at den flok havørreder bor der.

Det er faktisk også nøjagtig hvad den gør. Undervands kameraet var nemlig placeret lige midt i en havørredmagnet.  Èt for havørreder (og dermed også for havørredfiskere..!), særligt magisk område hvor de opholder sig mere end andre steder.

90/10 reglen

90 % af fiskene befinder sig i 10 % af vandet. Det er en gammel lærdom, der vist stammer fra erhvervsfiskeri efter meget andet end havørreder, men som i den grad også passer på kystens sølvtøj. Fordeler man 10 havørreder ud over en kyststrækning, så vil en af dem fise forvildet rundt, mens de 9 andre vil samle sig et bestemt lille sted.

Det kalder jeg for 90/10 reglen. Det forunderlige er, at det sted hvor de 90 % af havørrederne opholder sig ofte vil være det samme dag efter dag, uge efter uge, år efter år. Disse steder, som tiltrækker havørreder særligt, kalder jeg for havørredmagneter.

Begrebet har jeg tyvstjålet fra min skuespillerkollega i Havørredens Hemmeligheder – Thomas Hansen. Andre kalder dem for 80 – 90 % pladser, hotspots eller måske ”den hemmelige”. Havørredmagneter synes jeg dog er det perfekte begreb, fordi det beskriver det faktiske forhold. Der er tale om en lille plet i det store hav, der suger havørreder til sig, og hvor 80 – 90 % af alle havørreder på et givent stræk vil opholde sig.

Grundlæggende er succesfuldt havørredfiskeri såre simpelt. Det handler udelukkende om at fiske så meget som muligt i magneterne, som rummer de mange fisk og så lidt som muligt i de 90 % af vandmassen der kun rummer få fisk. Udfordringen er så at finde og kende sine havørredmagneter, og ligeså vigtigt at kende sin besøgstid på hver magnet.

Find dine magneter

Havørredmagneter kan være alle steder. Nogle gange er de oplagte og kan forudsiges blot ved at kikke på kystens forløb. Små pynter, skallebanker, revlegennembrud, rev og lign. kender vi alle som mulige magneter. Oftere er magneter dog ikke så forudsigelige.

Særlige pletter i fjordens lavvandede ”mudderørken” viser sig år efter år at være stedet hvor fiskene fanges.  Ved klintekystens eller badekarets – for det det menneskelige øje lange og fuldstændigt ensartet stræk –  er det gang på gang det samme sted som havørrederne fanges på.  Ved netop den bundgarnspæl i vigen fanges de fleste osv.

At afsløre sådanne usynlige magneter gøres via erfaring og langsommeligt arbejde. En fanget eller observeret havørred giver ingen magnet, men har du kendskab til to eller flere havørreder indenfor samme lille område, så er du garanteret på sporet af en potentiel havørredmagnet. Kan du præcist plotte 10 eller flere historiske havørredfangster/-observationer (dine eller andres) ved en afgrænset kystplads, så lover jeg dig at der er et mønster. De fleste fisk vil være fanget nogle ganske få steder, og det er her, du skal koncentrere indsatsen.

Gennem 20 – 25 års kystfiskerliv har jeg fx jævnligt fisket på strækket Å-strand – Sønderby Klint syd for Assens. Et langt stræk, der tager 8 – 10 timer at gennemfiske 100%. Jeg kan affiske samme stræk 90 % på under 2 timer..! Årenes mange fisketimer og snak med medfiskere har givet mig masser af præcise havørredobservationer fra strækket. Plotter jeg dem ind på et kort, så er der et klart mønster der viser, at knap  90 % af stækkes havørreder fanges på 7 afgrænsede pladser. Affisker jeg hurtigt de 7 pladser, så har jeg altså potentielt dækket 9 ud af 10 havørreder der findes på hele det stræk.

Frisk vejr

Jeg gider slet ikke fiske det resterende vand, som egentligt ser godt ud, men som af uforklarlige grunde kun rummer få fisk. Jeg koncentrerer mig kun om de 7 magneter. Magneter har jeg plottet ind på alle mine foretrukkende kystpladser, og jeg fisker stort set kun på dem. I dag bruger jeg faktisk mere af min fiskedag på at gå eller køre fra magnet til magnet, end jeg bruger på at have fluen i vandet. Til gengæld, når fluen så svømmer derude, så gør den det hver gang midt i en magnet. Vi har jo aldrig fisketid nok, så det handler om at effektivere den tid, vi trods alt har.

At selv den bedste magnet visse dage kan være fisketom, eller fiskene på magneten er i OFF humør, når jeg kommer forbi er så en helt anden sag.

Eksempel på en magnet med havørreder i OFF humør kan du se i dette klip

 

– Det modsatte ses i klip C

Præcise observationer af så mange havørredfangster eller -kontakter som muligt, der kan plottes på kortet er den klassiske og mest stabile måde at finde havørredmagneter på. Bemærk at jeg lægger vægt på præcise informationer. Du skal vide indenfor 20 – 30 meter hvor en given havørred er set eller fanget, for at du kan spotte magneterne. En generel info om flere havørreder fanget ved fx Å-strand fortæller dig selvfølgelig, at der er havørreder og dermed også magneter i området. Men det er først når du ved, at det er lige ved det væltede træ eller den store sten, de fleste er set eller fanget, kan du gå direkte hen og lægge dagens første kast ud lige i magneten uden nogen spildtid.

Sådanne informationer om mange havørreder kan tage år at indsamle, men der findes et par smutveje.

 

Brug hornfisken eller den moderne teknologi

I maj  myldrer vores kyster med hornfisk, og de er faktisk ikke så forskellige fra havørreder. De lever i høj grad også efter 90/10 reglen, og opsøger de samme magneter som havørrederne. Hornfiskene kan altså bruges til at afsløre havørredmagneter også.

Affisker du en kyst og kommer til et område hvor der er særligt mange hornfisk, så lur mig om du ikke har fat i en havørredmagnet også. Måske en havørredmagnet der fungerer på et andet tidspunkt end nu, hvor hornfiskene er der. Et  sommer eller efterårsbesøg kan måske afsløre det.

IMG 12201 e1517300312197

En anden ny og uhyggelig effektiv måde at finde havørredmagneter på, er ved at bruge et kastekamera.  Fx    Water-Wolf kameraet, som kan købes i de fleste grejbutikker. På solskinsdage med klart vand affisker du hele din ynglings kysstrækning med kameraret, og ser optagelserne igennem om aftenen efterfølgende.  Du fanger næppe noget, men du afslører hvor havørrederne er samlet. Du afslører dem endda, selvom de er i OFF humør. En luksus som de 2 førstnævnte metoder, til at finde magneter, ikke kan byde på. De fleste investerer i et kastekamera ud fra drømmen om at optage det ultimative havørredhug, eller lige dèn unikke undervandsoptagelse, der bliver et Youtube hit. Begge dele er noget sværere end de fleste gør sig begreb om, men i mine øjne er det også en biting. Kastekameraet kan bruges bedre til at afsløre havørred magneter på ens egne pladser. Magneter som du måske efterfølgende er den eneste der kender til. De (fiskeløse) timer du bruger med kameraret kan komme tifold tilbage i form af effektivt fiskeri efterfølgende.

Det stammer det fra Røsted Revet på Bornholm. Kastekameraet afslørede nøjagtig hvor på det store rev fisken primært opholdt sig denne dag – og alle de følgende dage og år jeg har besøgt revet. Det betyder at hvor jeg tidligere fiskede der i timevis, nu blot skal bruge måske 10 kast for at konstatere om revet holder fisk eller ej.

Magneternes besøgstid

At kende nogle havørredmagneter er altså en sikker og vigtig vej til havørredsucces, men du er ikke helt i mål endnu. For ingen magnet (heldigvis) er god hele året rundt. Nogle fungerer kun i lavvande, andre kun i østenvind. Nogle holder kun fisk når der er børsteorme i vandet eller om efteråret. Der findes magneter der er gode 6 – 7 måneder om året, andre kun 6 – 7 uger. Alle de faktorer er umulige at generalisere om. Det kan kun gentagende besøg på alle årstider og under alle forhold, fortælle dig noget om. Derfor er det vigtigt at lære af sine besøg på magneterne. Forhold på dage med fisk er vigtige at notere sig. Forhold på 0-ture er mindst ligeså vigtige. Begge dele lærer dig over tid, hvornår du skal slå til på dine magneter.

God fornøjelse derude – i næste nummer kikker vi på hvilken agn, der reelt er bedst derude under vandet.

Hilsen Claus Eriksen

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse vises ikke. Krævede felter er markeret *

Du kan bruge HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.