UV Jagt - Sluk for lyset

UV Jagt – Sluk for lyset

Update ! d 14 august 2019 træder denne lov i kraft 

Læs mere her 

Ny UV jagt lovgivning 2019

Jeg vil ikke have UV jagt forbudt , men have en lovgivning på området der passer til denne jagtform

For fire år siden fik jeg for første gang fingerne i dette meget ømme emne, der skiller vandene i 2 og trækker lange tråde bag sig.Det medførte en del diskutioner og flere ubehagelige møder og samtaler med modstandere på den ene side og folk der bifald mine holdninger, men som simpelthen ikke turde stå offentlig frem.

Du kan læse meget mere her på dette link  

harpoon-573339_1920

Meget har ændret sig på disse 4 år – men emnet og lovgivningen står endnu åbent og ingen har rigtigt turde stå offentligt frem og sige deres meninger.

Ingen minister har fået taget emnet op og fået denne jagtform sat på plads hvor den høre hjemme og Danmarks Sportfiskerforbund har via dialog afholdt møder med  repræsentanter for UV jægerne.

Jeg har endnu ikke set et brugbart resultat for dette arbejde , der får denne jagtform væk fra fiskerilovgivningen, hvor den efter min og mange andres opfattelse er totalt fejlplaceret.

Mange af mine holdninger fra den 4 år gamle debat står jeg stadig ved ,selvom flere af mine egne venner selv er begyndt at dyrke denne jagtform ( dog uden brug af lys )

Qua mit arbejde møder jeg mange lystfiskere der deler mine holdninger og mine frustationer omkring denne jagtform der spreder sig som en steppebrand og som skaber heftige debatter både på nettet og ikke mindst ude i naturen.

Lad mig endnu engang slå det 100 % fast ! jeg har intet imod den enkelt UV jæger , men jeg har noget imod den jagtform der dyrkes når der bruges lys til at jage og skyde fisken. Mine holdninger er kun blevet forstærket og mine ideer og forventninger til en ny lovgivning står endnu stærkere end tidligere.

UV Jagt – Sluk for lysetdiver-666728_1280

Problemstillinger ved UV jagt

 • Denne jagtform skal ind under jagtlovgivningen  , da den intet har med fiskeri at gøre.
 • Der skal tages jagttegn for at dyrke denne jagtform – En buejæger på landjorden skal i dag først tage et jagttegn og derefter bestå endnu en prøve for at vedkommende  må drive buejagt. Uv jægere skal i dag blot købe et lystfiskertegn , så må der jages løs i vores salte vande.
 • Brug af lys til jagt på landjorden er totalt forbudt – det samme burde gælde i vandet.Det er også forbudt at blusse ål , da man ikke så det som rekreativt og skånsomt fiskeri , men pt må alle andre fiskearter skyde og jages med en harpun i vand.
 • Der skal laves udvidede fredningszoner omkring vores vandløb , så UV Jægere ikke kan skyde de store fisk der trækker imod gydepladserne.

Specielt om sommeren og om efteråret har lystfiskere meget svært ved at fange disse trækkende fisk , da de kun har vandløbet og den kommende gydning  i hovedet. De  bliver ofte i områder tæt på åerne , hvor de venter på den rette vandføring før de trækker op til gydepladserne. Her er UV jagten særdeles effekivt på inaktive fisk der er er umulige at fange på fiskestangen men de bliver nemme mål for UV jægere.

 • Der skal laves regler for hvor tæt på land Uv Jægere må jage på kysten – måske at det skal være som ved trollingfiskeri , at der skal holdes 100 meter væk fra kystlinien.

Efter heftig debat vil jeg gerne uddybe dette forslag lidt 

De 100 meter til kysten var et punkt som jeg tænke meget over inden jeg skrev det på , men jeg gjorde det for at få en debat igang ,så vi måske kunne komme til enighed om en regel , så vi ikke skulle kæmpe mod hinanden ude ved fiskevandet – Men hvem skal vige for hvem nat som dag ..? 

 • Fangstbegrænsninger på de enkelte fiskearter ( det samme skal gælde lystfiskere )
 • Det ville ligeledes være en god ide at lave områder der kun tillader UV jagt. Områder der frit kan dyrkes, uden at der kommer lystfiskere eller garnfiskere. Der findes mange muligheder med rev og skibsvrag der ville være særdeles spændende at udlægge som UV Jagt område.

Der findes fjolser blandt både lystfiskere og UV jægere

Dette klip viser en af de værste af sin slags af UV jægere , men dermed skal alle jo ikke måles med hans dumhed.

Men hvis nu lovgivningen var på plads med f.eks 100 meters afstand til kysten ,så ville dette jo være nemt at klare. Måske ikke lige på 5 minutter med der var grundlag for en politianmeldes og efterfølgende retsforfølgelse i forhold til jagtlovgivningen.

UV Jagt – Sluk for lyset

Jeg vil som sagt ikke forbyde UV Jagten , men kun forbyde jagten med lys , da det er en alt for effektivt måde at jage på ( husk igen at det er forbudt på landjorden) der findes tusindvis af klip på internettet , der viser hvordan fisk skyde med harpun ved hjælp af lyset. Denne film er endnu et godt eksempel på hvor megt lyset kan tiltrække fisken.

Ja i dette tilfælde svømmer 2 fisk faktisk ind i lampen der lyser så kraftigt at den ville blænde alle personer og gøre dem totalt natteblinde i flere minutter. Se selv filmen og fortæl mig så at lyset ikke tiltrækker / holder på fisken til den er klar til at blive skudt.

Efter at denne film har været tilgængelig på YouTube i flere år er den i debatten pludselig blevet fjernet desværre !

Dette kan man kun gisne om hvorfor er sket, men den viste faktisk hvor effektiv en lygte kunne være i mørket …

Nu kunne man så begynde at lede efter nye klip, men det finder jeg ikke vigtigt. Måske du selv bare skulle søge på nettet , da der findes mange andre film med ligende resultat.

Mindstemål og mødet med Uv Jægeren

Jeg har mødt og snakket med mange UV jægere og mange er både lystfiskere og UV jægere på samme tid og det har givet nogle gode og konstruktive snakke ved fiskevandet. Jeg har også lykkeønsket de UV jægere jeg har mødt med deres fangster på stranden store som små.

Når jeg snakker med de fleste UV jægere så fortæller de mig ,at de alle har mange personlige mindstemål på f.eks havørreder som for lystfiskere er på 40 cm , men  de har personligt hævet den til 60 cm , da det ellers ville være alt for nemt at skyde de mindre havørreder.

De fleste fortæller mig også at de specielt i det varme sommervand  ofte kan skubbe til dovne og sløve havørreder med deres spyd , hvorefter fisken flytter sig langsom og totalt upåvirket af deres tilstedeværelse.Netop dette er en signal på effekten og farligheden af denne effektive jagtform på fisk og specielt når det gælder de store fisk der skal gøre vores vandløb selvproducerende i fremtiden.

En havørred på 60 cm er i dag en stor og flot havørred for en lystfisker og mange kæmper i flere år for at nå dette mål, men hvordan kan det så være at der  sættes så høje mindstemål fra flere UV jægers side ?

Ja der findes masser af spørgsmål og mange forskellige svar til dette emne og dette indlæg vil bestemt også bidrage til den videre debat i fremtiden.

Uv Jagt og Turismen

Er et punkt der kan gå i mange i retninger og netop derfor er det uhyggeligt vigtigt, at vi får lovgivningen på plads og der tildeles UV jægerne områder der kun må benyttes til denne jagtform.

Mange udenlandske lystfiskerturister har på nuværende tidspunkt nævnt flere områder på Fyn , hvor dette UV jagt med lys er blevet et stort problem i forhold til den lystfiskerturisme der satses så stort på fra alle sider.

Det skaber naturligvis job – som f.eks dette firma eller de mange overnatningssteder og grejbutikker m.m , men hvis vi ikke passer på så er vi ikke klar til fremtidens UV jagt og lystfiskerturisme.

Hvis Uv jagten bredes og der begynder at komme flere UV jægere og der tilmed eventuelt på sigt vil blive satset på UV turisme til Danmark , så skal man være klar over den konfrontation og den konsekvens dette måtte have. For 2 år siden blev jeg af en kommune der satsede stor på lystfiskerturisme spurgt om det ikke ville være en god ide at satse på udenlandsk UV turisme.

Det ville efter min mening dengang og i dag , være som at skyde sig selv i foden med en harpun , da lystfiskerne derved ville flygte fra selvsamme destination i takt med den stigende UV jagt. Heldigvis lyttede de til mig og droppede planerne , men måske det var på tide at få lavet den rigtige lovgivning på området , så regler var 100 % klare og man tog hensyn til begge turistmål og interesser.

Vi skal på den ene eller anden måde alle give plads til hinanden og tillade hinanden at nyde vores interesser i naturen ,men det er altså svært for mig under de nuværende regler eller mangel på samme.

Knæk og Bræk til både lystfiskere og UV jægere – uden lys .

Hilsen

Niklas Albrechsten Seatrout Guide Fyn 

ps. Dette indlæg vil nok medføre flere kommentarer der alle er velkommen , så længe der holdes en sober tone fra alle parter. Skulle der komme beskeder ind der ikke er overholder dette, så vil de ikke blive godkendt på sitet . Et svar til de mange spørgsmål og uddybelse af min holdning til UV jagten

Da jeg skrev dette indlæg var jeg godt klar over den stemning der ville komme, men det kan stadig komme bag på mig ,at så mange voksne sviner hinanden så meget til i sådanne debatter.

Min e-mail og min Facebook konto koger af indlæg for og imod mit indlæg og det sætter jeg stor pris på at folk faktisk gider, at give sig tid til at komme med nogle gode svar , der både har forslag og forbedringer til begge sider i denne betændte sag.

Desværre er der som forventet også personer der totalt taber hovedet og ryger i flæsket på hinanden til ingen verdens nytte , bortset fra at personen måske får tømt sin mavesæk og derved får lidt ilt til hovedet.

 

På Facebook har Fiske Avisen delt mit indlæg og der er en heftig debat i gang og det er samme er den på Seatrout Guide Fyn´s hjemmeside og tilhørende Facebooks side. Det er totalt umuligt at holde styr på alle de svar og holdninger, så jeg vil derfor prøve at uddybe / svare på de mest ensartede beskeder der er rette specielt imod mig og min holdning til UV jagten .

 1. Hvorfor forbyde UV Jagten

Jeg vil på ingen måde forbyde denne jagtform og jeg mener også at der skal være plads til os alle derude i naturen .Men sådan som lovgivningen eller mangel på samme er skruet sammen , så ser jeg en lang række grunde til at forbedre denne hobby´s love og regler.

UV Jæger er på ingen måde lystfiskere ! De er jægere der jæger deres bytte i vand med et våben og netop derfor skal denne UV jagt ind under jagtlovgivningen. Det betyder at der skal tages et jagttegn for at man må gå på jagt under vandet eller over vandet med et våben.

 1. Sluk for lyset på UV jagten

Det er totalt forbudt at benytte en lyskilde under enhver jagtform på landjorden, da man finder det uetisk og tilmed for let at skyde f.eks råvild på denne måde og tilmed er der større chance for at byttet anskydes med svære skader til følge.

Selv under fiskerilovgivningen er der i dag forbud mod at benytte lyst til at jage/ skyde / stikke ålen , så det virker for mig som en mangelfuld lovgivning, der skal tilpasses rigtigt.

UV jagten er tilmed totalt forbudt i ferskvand ikke kun pga lyset , men netop fordi at denne jagtform kan være særdels effektiv.

 1. Krog eller våben til fisk

Der bliver flere gange under debatten nævnt at det ikke er nemmere at skyde en havørred end det er at fange en havørred på krog og der bliver tilmed spurgt meget ind til om det er misundelse på de store og mange fangster UV jægere står for når vi snakker trofæfisk.

Det er netop her at forskellen på lystfiskeri og jagt tydeligt viser denne fejlplacerede lovgivning selvom vi fisker og jæger i det samme vand. For at en lystfisker kan fange en fisk , så skal fisken gøre en aktiv bevægelse og selv beslutte sig for at angribe sit bytte og hvis lystfiskeren er dygtigt , så kan han være heldig at fange en fisk .

Om det er havørreder – torsk –fladfisk eller hvilken som helst anden fisk, så er det fisken der tager den aktive beslutning om at tage krogen hos lystfiskeren. En lystfisker kan derfor sagens fiske i områder , hvor der er mange fisk uden at det lykkedes for han , da fisken ikke beslutter sig for at hugge på krogen og derfor er lystfiskeri i mine øjne den mest bæredygtige form for fiskeri der findes.

Modsat forholder det sig til under UV Jagt hvor det er jægeren der tager beslutningen om at skyde fisken, selvom den på ingen måde er interesseret i at spise. Beslutningen om udfaldet er flyttet fra fiskens til jægerens beslutning, nøjagtigt som den er på landjorden under jagt.

UV jagt er meget effektivt ,men det kan også være særdels skånsomt når en UV Jæger udvælger sin fisk som sit bytte og der findes mange der dyrker det helt efter UV jægernes egne anbefalinger .

Problemet er bare at der findes lang flere der kan købe et våben til UV jagt og gå i gang uden nogen form for viden og etik med dette effektive våben.

 1. Udvide Frednings zoner til UV jagt

Det er nødvendig at lave udvide frednings zoner fordi at netop UV jagten kan være uhyggelig effektiv på trækruter til og fra vandløb og der findes flaskehals områder , hvor den forkerte Uv jæger kan være mere effektiv eller på højde med ulovligt garnfiskeri.

UV jagt er ikke fiskeri men jagt og underlagt jagtlovgivningen , så ville overtrædelse af jagtlovgivningen kunne dømmes korrekt .

 1. Max antal hjemtagene fisk

Netop fordi at denne jagtform er og kan være så effektiv , så skal der være en limit der fortæller præcis hvor mange fisk der må hjemtages pr. fisketur af den enkelte UV jæger .

Sådanne restriktioner kunne sagtens være med max hjemtagelse af en stor fisk og X antal under denne størrelse .

Jeg så også gerne dette blev gældende for lystfiskere og derved ville vi dyrke et langt mere bæredygtigt fiskeri , som i bund og grund ville give os alle flere fordele i fremtiden.

 1. Afstand til kysten

Mange af de problemer vi hører om er når lystfiskere og UV jægere ramler sammen på den samme fiskeplads / jagt areal og derfor er der behov for en lov der fortæller præcist hvordan denne situation ligger i lovgivningen.

Det er mange emner i spil og mit udspil var 100 meter fra kysten til UV jægeren, men hvordan kunne en vigeregel eventelt skrues sammen , så vi ikke kom i disse konflikter gang på gang. Det er jo det der skal findes en løsning på , så man kender sin ret når vi mødes i vandet.

 1. UV Turisme

Det er uhyggeligt vigtigt at denne lovgivning kommer på plads , så vi er parat til at der arrangeres UV jagter for turister , så vi ikke ender i et kaos hvor vi ikke kender omfanget og følgerne af dette .

 Afslutning

 Jeg tror det var de fleste emner jeg kom igennem for at uddybe mine svar til de ca. 200 kommentarer der er rettet til mig i de mange tråde på Facebook og på Messenger.

Til info så er jeg i dag blevet interviewet af TV 2 Fyn til en udsendelse ,der skal fortælle om denne konflikt hvor UV jægere også er blevet interviewet til et kort klip i aften. Det er helt sikkert ikke alt der kommer med i aftens udsendelse , men jeg håber på at det vigtigste kommer frem i en god tone.

Knæk & Bræk

Niklas Albrechtsen

Seatrout Guide Fyn

48 kommentarer

 1. Anders Witthøft

  Jeg er helt enig!
  UV-Jagt om natten med lys burde forbydes.
  Jeg er selv medlem af en Uv-jagt gruppe på facebook, og der kommer hver uge billeder op, af Uv-jægere som skyder 3-8 havørreder på en nat tur, og det er bestemt ikke små fisk!

  Jeg har også ved flere lejligheder set billeder af fisk, der er langt under midstemål, som bliver skudt. (billede dokumentation haves). Og det er jo nok nemmere for dem at skyde først, og så blive tilgivet bagefter.

  • Jeppe

   De billeder vil jeg meget gerne se

  • stefan

   hvilken gruppe er det ?
   jeg vil vove at påstå at jeg er i samtlige uv-jagt grupper og ser meget sjælden medlemmer ligge billeder op af mere end 2-3 hø.

  • Lars

   Hvad er det for nogle grupper. Hverken UVjylland sjælland , Fyn samt et par andre UV sider har aldrig haft billeder med 4-8 HØ pr mand. Det har en del lystfisker deri mod, hvilket du selv kan konstaterer med en søgning.
   Hvilken gruppe er du medlem af ?

  • mirza

   Jeg har dyrket uv jagt i 25 år i hele verden og har været på landshold. Jeg vil gerne påpege at de fangster i siger på nettet hvor en jæger har skudt flere ørred på en nat er ca 2% af alle jagter om natten. Min egen statistik er 1 tur ud af 20 givdr en gevinst. desuden skydes som regel kun fisk som er over mål og vi efterlade ikke skidt ihavet. Når jeg dykker de steder hvor fritidsfiskere fisker er der øl dåser på bund, whiskey flasker, blink over det hele, rester af grill osv. Desuden er der flere af fiskere som tager undermålere med hjem end uv jægere. Så alle fiske former har fordele og ulemper. Og der er dårlige mennesker på begge sider. Men jeg er træt af at høre på fritidsfiskere (jeg er selv stang fisker) at vi fanger masser af ørred. Jeg vil gerne invitere alle fritidsfiskere at kpmme med og se at det er utopi. Dwt er labgt imellem fangsyer. Desuden kan vi kun gør det når sigt tillader det. Så itrolig mange dage kan vi slet ikke se noget. Alle fiskere som ikke har prøvet må gerne kpntakte mig og prøve selv. Jeg stiller udstyr til rådighed.

   • T.h.petersen

    Jeg synes det er fint med en debat.
    Men forbud er nok ikke losningen.
    Uv jægere fanger ikke ret mange fisk i forhold til garnfiskere. Og ofte fanger garn jo undermålere. Der bør primært sættes ind mod ulovlige garn!
    Uv jægere fanger sjældent mere end et par havørreder.
    Trolling fiskere derimod tager tit 4 fisk på 10-20kilo. Det er nok mere relevant at lave baglimit og regler for Trolling.

    Jeg vil foreslå baglimit og måske udvidelse af fredningsperioden for både stang og Uv fiskere

  • Lars

   Anders får vi svar og billeder. Eller er du en troll

 2. Henrik

  Jeg tror det ville ændre dit syn hvis du selv sprang i baljen og prøvede. For mig og se baserer du din utilfredshed på et par klip fra YouTube og en håndfuld uv-jægere du har mødt på stranden. Jeg er overbevist om at der findes mange på Fyn der gerne vil vise dig havets forunderligheder når snuden kommer under vand 🙂

 3. mette

  nu du er igang så synes jeg der også skal laves en lov for dem der fisker markel med 4 stæger 7 kroge, og 2 hjælper til at tage kroge af sætte nye på og smide ud ligeså hurtigt igen. at fange op til 60-100 markeller på 3 timer, er vel ikke til egen forbrug, og mange af dem er meget små. .
  dette ses flere steder,. .vi stod i frederica og så dette, sener læste vi at de havde sejlet rudt i en båd med 3 personer og 15 sfiskestænger og ialt fanget 300 på få timer, da de havde sejlet efter stimmen og lagt sig midt i den. det er jo også en form for jagt. ,. me måske ma skulle til at prøve at lave en udersægels over hvor mange uv jæger der er og hvor meget de fanger, de svømmer jo tit 3-6 timer før de får noget , og så lave en udersøgelse af markrell fisker og se hvor mange de fanger. bare et forslag..

 4. Anders Greibe Nielsen

  “Der skal laves udvidede fredningszoner omkring vores vandløb , så UV Jægere ikke kan skyde de store fisk der trækker imod gydepladserne.”

  Sportsfiskeren har – som en eneste rekreative fiskeform – patent på at “forfølge” havørrederne op i åen, hvor der må fiskes frem til kort før gydningen.

  Sluk for dobbeltmoralen?

  • Jesper Nordin

   Det er så ærgerligt som uv-jæger at se videoen af ham idioten på molen. Det er virkeligt ekstremt dumt og uansvarligt. Ham er der sandsynligvis ingen uv-jægere der ved deres fulde fem vil følges med, endsige kendes ved. Ligesom der blandt stangfiskere er individer der overfisker, ignorerer fredningszoner, tager fisk hjem under mindstemål etc.
   Hvis dubi ramme alvor tror, at ørreder bliver tiltrukket af lys om natten, som vil jeg hjertens gerne personligt tage dig med en tur på natdyk så du kan få det modsatte at se. Enhver ørred som…
   1) har nået fuld modenhed og altså er over mindstemål
   2) ikke er i færd med at søge gydeplads
   …bliver tiltrukket af lyde i vandet som kan indikere at der er mad til dem. Derfor oplever man tit at ørreder og mange andre fisk kommer hen for på sikker afstand at se hvad man er, og derefter hurtigt skride igen. Er man lydløs eller i hvert ufarlig i sine lyde under sin jagt, så kan man snige sig ind på en ørred eller vente på at en svømmer fordi hvor man ligger og venter. Fuldstændig som ved jagt på land.
   Lyser du en havørred i hovedet, skrider den med det samme. Alle guides til uvjagt påpeger netop at du skal undgå at blænde fisken, men derimod forsøge at holde fiskens hale lige i udkanten af din lyskegle, mens du forsøger at komme på skudhold.
   Undtagelsen er hornfisk, som kan stivne når de bliver blændet, og torsk som kan ligge så stille at man tror de er døde. Det er der ikke meget jagt ved.
   En stigende bevidsthed omkring torskebestandens potentielle sårbarhed gør at uvjagt udvalget stærkt anbefaler en baglimit, og den følger alle fornuftige uvjægere jeg kender. (Også på hø).
   Lad være med at generalisere, og lade de rådne æbler ødelægge det for os alle. Der er konstant overvågenhed og opmærksomhed på i uvjagt kredse, at man skal opføre sig ordentligt og respektere både fisk og stangfiskere. Vi vil det samme som jer: nyde naturen og spise de gode fisk…ikke bare de næste 3 år men gerne i al fremtid.

 5. Kristian Poulsen

  Tak for et godt og sobert indlæg. Som aktiv uv Jæger igennem de sidste 10 år må jeg give dig ret i nogle af synspunkterne. Vi har brug for en struktur og måske en art kursus. Der findes bestemt dårlig opførsel og moral blandt uv jægerne – lige som blandt lystfiskerne. Jytte er dog ikke helt med på, hvad det har med lygterne at gøre. Det er ikke muligt at jage om natten uden lygte, og hvis fisken må efterstræbes om natten, må det være en mulighed at anvende lygte. Alternativt skal fiskeri også forbydes om natten så vidt min logik rækker. Eller lugter det lidt mere af misundelse end lige vilkår for mig.
  Mvh Kristian

 6. Henrik Hjorth

  “At skyde gråspurve med kanoner” giver pludselig mening…

  I følge DTU blev der i 2010 fanget 1.000.000 havørreder ved de danske kyster og åer (90% af havørrederne er fanget på stang af lystfiskere). 300.000 af disse havørreder blev hjemtaget.
  For at sætte de 300.000 hjemtagede havørreder lidt i perspektiv med undervandsjagt, vil mit bedste gæt være at undervandsjægere årligt skyder og hjemtager et sted mellem 10.000 og 20.000 havørreder – altså i omegnen af 3-7% af de hjemtagne havørreder som lystfiskerne står for.
  Nicklas – kom med en tur på natjagt, og oplev den forunderlige verden under vandet – vi ser ofte flere/mange havørreder på hver tur, men vi vælger med omhu den eller dem vi ønsker at tage med hjem til fryseren.
  Personligt følger jeg den frivillige bag-limit på tre havørreder som Dansk Sportsdykker Forbund opererer med, men oftest nøjes jeg med en enkelt havørred, da der så hurtigere er incitament til endnu en tur – præcis ligesom de fleste rigtige lystfiskere.

  Kilde:
  https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2011/12/111214_havoerredfangster_2010_1_million

  PS:
  Jeg er både undervandsjæger og stangfisker, og har bla. deltaget i Seatrout Open i alt 9 gange.

 7. Michael Frederiksen

  Det jeg oftest støder på skulle være en af de største trusler mod havørredbestanden er manglende gydevand/steder, som bl.a. er en konsekvens af tidligere tiders udretninger af åerne for at skabe mere brugbar landbrugsjord. Se bl.a. denne artikkel: https://www.afiskeri.dk/skjern-a-havorreden.html.

  I stedet for at “skyde” efter hinandens måde at nyde naturen og skaffe en fisk til middagsbordet på, skulle vi hellere bruge krudtet på det frivillige arbejde med at genskabe gydestederne i bække og åer, som varetages i de forskellige foreninger. Det ville gavne alle lystfiskere, uanset det valgte redskab.

  Jeg er selv både UV “jæger” og stangfisker og er fascineret af livet både over og under overfladen.

  Knæk og bræk derude og god weekend!

  Vh. Michael

 8. Kasper

  Hvis der skal laves udvidede fredningszoner for UV-jægere med det formål at hindre dem i at skyde en stor fisk på vej mod åen, så skal der vel også indføres forbud mod laks og HØ fiskeri i åerne ?!
  Hvorfor forbyde UV folket at tage en potentiel moderfisk, for derefter at lade stangfiskere tage den i åen?
  Det klinger hult af dobbeltmoral og manglende indsigt….

  • Lars

   Lige præcis denne kommentager at udvidede frednings zoner for UV`er giver en kvalitets test på artiklen. Og den er i den grad dumpet. Hvorfor lave restriktioner for en gruppe(UV`err) når andre (lystfiskerne) har endnu bedre forhold til at tage moder-fisk Udvidede frednings zoner = forbud mod Å fiskeri. det er da helt klart og logisk andet lyder forfærdelig hult

 9. Jesper Nordin

  Lige for at uddybe: de små hø, på 20-30cm virker tit uforstyrret af ens tilstedeværelse. Men ligesåsnart de har opnået passende størrelse, så er de meget sky.

  Glemte at nævne, at jeg er enig med dig i, at der bør være en jagtprøve for uv-jagt med harpun. En slags våbentegn for harpun.
  – men det er der bestemt ikke enighed om blandt uvjægere.

 10. Christian

  Det var dog en utrolig usaglig artikel!!! Jeg har været aktiv UV-jæger i 13 år (ca 10 dyk om året) og har skudt 6 havørreder ialt. Alle om natten med lys. Jeg har haft utroligt mange nul-ture. De UV-jægere der fanger mange havørreder bruger ofte utrolig lang tid i vandet hver uge. Det samme er gældende for lystfiskere. Prøv at se gamle eksemplarer af Fisk og Fri igennem. Hvis man laver den antagelse at alle stangfiskere har samme succes-rate som dem der kommer i Fisk og Fri – ja så skal stangfiskeri forbydes med det samme. Indlægget fra Niklas er utrolig usagligt og baseret på nogle personlige dårlige oplevelser. STRAKS skal der så lovgivning til. Hvis man skal foreslå lovgivning må man komme med vel-undersøgte fakta og saglige argumenter. Fanger UV-jægere flere havørreder end stangfiskere? Hvad med makreller? Torsk? Jeg har set vandvidsfangster fra kutter på torsk……..halvdelen kroget i kroppen på gigant kroge der burde høre ind under våbenlovgivningen. Det er bestemt ikke mit indtryk at havørreder bliver passive af lyset eller at de tiltrækkes af det – men det lyder som om at Niklas har lavet en grundig undersøgelse af dette. Det lyder det da som.

 11. Rasmus Davidsen

  Jeg er selv UV-Jæger og deler som sådan nogle af dine holdninger, dog ikke overskriften og hovedformålet med dette indlæg.

  Først og fremmest – “UV-Jagttegn” – Ja tak! Synes det er en rigtig god ide af flere grunde. Frem for alt, at det jo faktisk er et våben man køber, og det derfor giver god mening. Men også fordi at der helt klart er for mange der bare springer ud i sporten uden at sætte sig ind i noget som helst vedrørende, mindstemål, fredningszoner og generel etik og moral. Det ville helt klart hjælpe på uv-jægernes renommé, hvis en lille prøve eller ligende, med ovenstående emner skulle bestås, inden man går ud og skyder løs.

  Så til det med lyset. Jeg kunne ikke være mere uenig. Først og fremmest fordi, det der virker som hovedargumentet er, at du er bange for der bliver fanget for mange fisk, og iøvrigt et klart strejf af misundelse over fangsten af de store fisk. Hvorfor skal i have patent på dem?
  Generelt har jeg aldrig forstået argument om overfiskeri, for lige meget hvordan man vender og drejer det, vil vi jo aldrig kunne komme op på den mængde som f.eks garn- og ruse fiskere tager? Hvorfor er i ikke efter dem? Hvorfor prøver i ikke at forbyde deres virke?

  Og her kan vi passende vende tilbage til misnudelsesdelen, for personligt tror jeg en del af forklaringen skal findes i UV-jægernes “fantastiske” evne til at flashe deres fangster på de sociale medier.
  Tænk engang hvis garn og ruse fiskerne gjorde det samme…. Hvilket ramaskrig det ville give!

  Afslutningsvis kan jeg jo kun erklære enig i dit sidste statement, nemlig at vi skal give plads til hinanden. Der er over 8000 km kyststræning i DK. Mon ikke vi kan være her allesammen.

 12. Brian Løngren Karlsen

  Der er punkter jeg er enige i og nogle jeg er uenige i.
  Men at sætte en 100m zone fra land, lyder umiddelbart som et forsøg på at stoppe UV-JAGT..
  Vi skal så indskrænkes i de områder hvor vi kan, hvis man er øvet nok, dykke ned til bunden eller i det hele taget se bunden, som uøvet.
  I en stangfiskerne godt må stå på land og i vandet, så langt som deres vaders nu tillader og fiske derfra?
  Der er også dobbeltmoral heri.
  Fint med videoer af dårlige eksempler..don’t go that way.. aviser skriver om eksempelvis Vollsmose i Odense og den måde nogle opfører sig på..men ift. hvor mange der bor der er det kun en lille del som stigmatiserer resten af området..
  Det er det samme du gør..
  Men eller kan jeg godt følge dig i jagtprøve, antal hjemtaget fisk og respekten for hinanden.
  Mvh.Brian

 13. Henrik

  Tåbeligt forslag, fiskene svømmer jo ikke ind i lyskeglen . Lyset fra lygten er ikke tiltrækkende for fisken. Men udelukkende for at spydfiskerende kan bedømme fisken før skud, ingen er jo interessert i af skyde en undermåler eller farvet fisk. Hvad med at arbejde lidt sammen om at få reduceret antallet af fiske garn langs kysten. De tager alt, store som små. Dag og nat. Gerne flere hundrede, dag efter dag

 14. stefan

  på nat jagt efter havørred anbefales det er bruge så lidt lys som muligt, netop for ikke at skræmme havørrederne.
  at havørreder bliver tiltrukket af lyset er noget sludder.
  tværtimod skal man passe meget på med ikke at lyse direkte på havørreden, da du ellers risikere at skræmme den væk.

 15. Johnni Syska

  Så vidt jeg ved så er der ingen tilfælde af vågeskud med harpun her i Danmark hvorfor jeg ikke forstår ønsket med våbentegn. Derimod er det ikke mere end 14 dage siden en lystfisker krogede en 6 årig med da han kastede mod en turbåd. På baggrund af de mange tilfælde må det være på sin plads at kræve våbentegn til fiskestænger. Helst så jeg at kroge blev fjernet af blink osv således man ikke kan komme til skade. Dette ødelægger jo på ingen måde lystfiskerens fritidsinteresse da de jo stadigvæk kan fiske. ;0) Ironi kan forkomme i indlægget.

 16. Morten

  Utroligt der kan skrives så meget sludder af en mand som ikke aner noget om Uvjagt. ,men der burde måske laves en begrænsning på maks 3 havørreder for både stangfiskere og Uv jægere. Hvis jeg kigger i min logbog så har jeg på 71 uvjagtture fået 2 havørreder og hvis jeg tager loggen for 71 fisketure med stang efter havørred har jeg fået 34 havørreder over mål.

 17. Morten

  Det lader til at der er enighed om at lys påvirker havørreder. Der er i hvert fald enighed om, at for meget lys afskrækker havørreder. Min egen erfaring er, at havørreder er nysgerrige og tiltrækkes af lys så længe det ikke er for kraftigt, direkte og pludseligt. Oftest kommer de fra mørket og vil forsigtig undersøge nærmere hvis de ikke forskrækkes – dog ingen regler uden undtagelser.
  Min erfaring med brug af lys ved jagt efter havørreder i havet har jeg fra min tid som åle- og havørred blusser ( dengang det var lovligt ) Dengang stod man oven vande i en lille fladbundet pram med 1-2 kraftige gaslygter i stavnen. Lygterne gav en 2-3 diameter bred lyskegle som i sin natur var kraftig i midten og ganske svag i yderkanter. Det gav et fantastisk overblik i det spejlblanke vand!
  Herfra observerede jeg havets smukke og forunderlige verden samt hvordan fisk – og særligt havørreder – reagerer på lys.
  For mig står det soleklart at havørreder er både sky og nysgerrige væsener som både kan tiltrækkes og afskrækkes af lys… men i udgangspunktet tiltrækkes, hvis de ikke skræmmes/lokkes af andre faktorer.
  Min erfaring er, at dygtigt brug af lys om natten giver et uovertruffen værktøj til at harpunere/stange havørreder.

  Håber at ovenstående kan kvalificere debatten.

  Mvh Morten, en inkarneret stangfisker som netop har haft sin første, fantastiske UV-oplevelse i Aarhus-bugten.

 18. Claus

  Hej Niklas
  Jeg har læst din artikel, og jeg må indrømme, at jeg ikke forstår hvorfor du mener at lys er et problem. Du siger dog at det er alt for effektivt. Du mener at fisken tiltrækkes af lys, hvilket betvivles af flere, men lad os nu sige at det forholder sig sådan. Hvorfor skulle det være et problem, hvis det var effektivt? Er det fordi, du er bekymret for fiskebestanden? Eller fordi du synes, at det er synd for fisken?
  Når du som stangfisker udvælger dine rengorm, eller hvad du nu bruger, vælger du så selv de slappe, hvis det nibber for meget i snøren?

  (Jeg gør ikke :-))

  Jeg har fulgt diskussionen et stykke tid og mit indtryk er, at argumenterne, eller mangel på samme, ofte roterer omkring de følelser der er i spil når den ene gruppe taler om den anden og vica versa. Her er forbud og lovgivning efter min mening ikke svaret. Jeg er enig i at opførslen på dit videoklip ikke er ok, men den måde du bruger det på, antyder, at sådan er UV´’ere. Det tror jeg ikke de er, men nogle er. Ligesom de lystfiskere i øvrigt, der ved hornfiskenes ankomst fanger alt hvad de kan og efterlader fiskene døde på kajkanten..

  Selvom du påstår det modsatte, kaster din artikel kun brænde på det bål, der skaber splid mellem de to grupper, og jeg fornemmer at det handler om, at du egentlig bare gerne vil have flere af de store fisk op i åen, så du og dine venner fange dem i stedet. Det ville i hvertfald være et synspunkt, jeg kunne forstå. Du mangler bare at skrive det.

  Uanset hvad, så tror jeg, at der er fisk nok til alle. Vi er tilmed begunstiget af et land med en forholdsvis lang kyststrækning.

  Hvis man på et tidspunkt vil de værste undervandsjægere til livs, så anbefaler jeg at man starter med at kaste sin vrede over sælerne. 🙂

  https://www.bt.dk/danmark/voksende-saelbestand-truer-fiskeriet

  Med venlig hilsen
  Claus Damm

 19. Lars

  Har vi stang fisker en kort tids hukommelse. Jeg kan ikke mindes en fiske konkurrence uden store Havørred og Laks. Her er hvad vi tog på en dag

  Alle top-10 laks vejer over 10 kg i Bjerringbro

  16,6 kg og 119 cm/zone 4 fanget af Henrik Györkös.
  13,23 kg og 108 cm/zone 2: Søren Agesen
  12,9 kg og 106 cm/zone 5: Bo Søby
  12,7 kg og 108 cm/zone 5: Jakob Klitgaard Nielsen
  12,5 kg og 111 cm/zone5: Harry Christiansen
  12,38 kg og 106 cm/zone 4: Michael Thomassen
  11,68 kg og 103 cm/zone 5: Brian Hansen
  11,0 kg og 102 cm: Ole Christensen
  10,5 kg og 100 cm/zone 2: Jørgen Nielsen
  10,4 kg og 105 cm/zone 1: Per Bjerring Sørensen

  • Lars

   Der skulle selvfølgelig have stået i 2017. Undskyld
   Der er for nuværende fanget langt over 200 laks (eller mere end 1½ ton) på foreningens vand, hvoraf 22 laks enten er genudsat eller har en konditionsfaktor under 0,9. Gennemsnitsvægten endte i maj måned på 6,8kg og ligger på 5 kg for juni måned.

 20. Niklas Albrechtsen

  Da jeg skrev dette indlæg var jeg godt klar over den stemning der ville komme, men det kan stadig komme bag på mig ,at så mange voksne sviner hinanden så meget til i sådanne debatter.

  Min e-mail og min Facebook konto koger af indlæg for og imod mit indlæg og det sætter jeg stor pris på at folk faktisk gider, at give sig tid til at komme med nogle gode svar , der både har forslag og forbedringer til begge sider i denne betændte sag.

  Desværre er der som forventet også personer der totalt taber hovedet og ryger i flæsket på hinanden til ingen verdens nytte , bortset fra at personen måske får tømt sin mavesæk og derved får lidt ilt til hovedet.

  På Facebook har Fiske Avisen delt mit indlæg og der er en heftig debat i gang og det er samme er den på Seatrout Guide Fyn´s hjemmeside og tilhørende Facebooks side. Det er totalt umuligt at holde styr på alle de svar og holdninger, så jeg vil derfor prøve at uddybe / svare på de mest ensartede beskeder der er rette specielt imod mig og min holdning til UV jagten .

  1. Hvorfor forbyde UV Jagten

  Jeg vil på ingen måde forbyde denne jagtform og jeg mener også at der skal være plads til os alle derude i naturen .Men sådan som lovgivningen eller mangel på samme er skruet sammen , så ser jeg en lang række grunde til at forbedre denne hobby´s love og regler.

  UV Jæger er på ingen måde lystfiskere ! De er jægere der jæger deres bytte i vand med et våben og netop derfor skal denne UV jagt ind under jagtlovgivningen. Det betyder at der skal tages et jagttegn for at man må gå på jagt under vandet eller over vandet med et våben.

  2. Sluk for lyset på UV jagten

  Det er totalt forbudt at benytte en lyskilde under enhver jagtform på landjorden, da man finder det uetisk og tilmed for let at skyde f.eks råvild på denne måde og tilmed er der større chance for at byttet anskydes med svære skader til følge.

  Selv under fiskerilovgivningen er der i dag forbud mod at benytte lyst til at jage/ skyde / stikke ålen , så det virker for mig som en mangelfuld lovgivning, der skal tilpasses rigtigt.
  UV jagten er tilmed totalt forbudt i ferskvand ikke kun pga lyset , men netop fordi at denne jagtform kan være særdels effektiv.

  3. Krog eller våben til fisk

  Der bliver flere gange under debatten nævnt at det ikke er nemmere at skyde en havørred end det er at fange en havørred på krog og der bliver tilmed spurgt meget ind til om det er misundelse på de store og mange fangster UV jægere står for når vi snakker trofæfisk.

  Det er netop her at forskellen på lystfiskeri og jagt tydeligt viser denne fejlplacerede lovgivning selvom vi fisker og jæger i det samme vand. For at en lystfisker kan fange en fisk , så skal fisken gøre en aktiv bevægelse og selv beslutte sig for at angribe sit bytte og hvis lystfiskeren er dygtigt , så kan han være heldig at fange en fisk .

  Om det er havørreder – torsk –fladfisk eller hvilken som helst anden fisk, så er det fisken der tager den aktive beslutning om at tage krogen hos lystfiskeren. En lystfisker kan derfor sagens fiske i områder , hvor der er mange fisk uden at det lykkedes for han , da fisken ikke beslutter sig for at hugge på krogen og derfor er lystfiskeri i mine øjne den mest bæredygtige form for fiskeri der findes.

  Modsat forholder det sig til under UV Jagt hvor det er jægeren der tager beslutningen om at skyde fisken, selvom den på ingen måde er interesseret i at spise. Beslutningen om udfaldet er flyttet fra fiskens til jægerens beslutning, nøjagtigt som den er på landjorden under jagt.

  UV jagt er meget effektivt ,men det kan også være særdels skånsomt når en UV Jæger udvælger sin fisk som sit bytte og der findes mange der dyrker det helt efter UV jægernes egne anbefalinger .

  Problemet er bare at der findes lang flere der kan købe et våben til UV jagt og gå i gang uden nogen form for viden og etik med dette effektive våben.

  4. Udvide Frednings zoner til UV jagt

  Det er nødvendig at lave udvide frednings zoner fordi at netop UV jagten kan være uhyggelig effektiv på trækruter til og fra vandløb og der findes flaskehals områder , hvor den forkerte Uv jæger kan være mere effektiv eller på højde med ulovligt garnfiskeri.

  UV jagt er ikke fiskeri men jagt og underlagt jagtlovgivningen , så ville overtrædelse af jagtlovgivningen kunne dømmes korrekt .

  5. Max antal hjemtagene fisk

  Netop fordi at denne jagtform er og kan være så effektiv , så skal der være en limit der fortæller præcis hvor mange fisk der må hjemtages pr. fisketur af den enkelte UV jæger .
  Sådanne restriktioner kunne sagtens være med max hjemtagelse af en stor fisk og X antal under denne størrelse .

  Jeg så også gerne dette blev gældende for lystfiskere og derved ville vi dyrke et langt mere bæredygtigt fiskeri , som i bund og grund ville give os alle flere fordele i fremtiden.

  6. Afstand til kysten

  Mange af de problemer vi hører om er når lystfiskere og UV jægere ramler sammen på den samme fiskeplads / jagt areal og derfor er der behov for en lov der fortæller præcist hvordan denne situation ligger i lovgivningen.

  Det er mange emner i spil og mit udspil var 100 meter fra kysten til UV jægeren, men hvordan kunne en vigeregel eventelt skrues sammen , så vi ikke kom i disse konflikter gang på gang. Det er jo det der skal findes en løsning på , så man kender sin ret når vi mødes i vandet.

  7. UV Turisme

  Det er uhyggeligt vigtigt at denne lovgivning kommer på plads , så vi er parat til at der arrangeres UV jagter for turister , så vi ikke ender i et kaos hvor vi ikke kender omfanget og følgerne af dette .

  Afslutning

  Jeg tror det var de fleste emner jeg kom igennem for at uddybe mine svar til de ca. 200 kommentarer der er rettet til mig i de mange tråde på Facebook og på Messenger.

  Til info så er jeg i dag blevet interviewet af TV 2 Fyn til en udsendelse ,der skal fortælle om denne konflikt hvor UV jægere også er blevet interviewet til et kort klip i aften. Det er helt sikkert ikke alt der kommer med i aftens udsendelse , men jeg håber på at det vigtigste kommer frem i en god tone.

  Knæk & Bræk
  Niklas Albrechtsen
  Seatrout Guide Fyn

  • Henrik Lisby

   Hej Niklas
   Jeg har nu fulgt debatten meget interesseret… der er dog noget i dine argumenter, jeg synes der halter lidt.
   – UV-jagt er jagt og ikke fiskeri… Hvis du kigger udenfor landet grænser, hedder UV-jagt spearfishing – altså spydfiskeri. Er det så resten af verden der er gal på den, når du skriver at UV-jagt ikke har noget med fiskeri at gøre?
   Du kan vel ikke bare definere, at det er jagt, på grund af en synsning…
   – UV-jagt er særdeles effektiv… har du nogen evidens for, at gennemsnits UV-jægeren hjemtager væsentligt mere end gennemsnits stangfiskeren? For det er da ret interessant, om det har sin rigtighed. Men som det står i dit indlæg, er det jo trods alt kun din påstand.

   – En harpun er et våben – det er vi enige om. Men hvad skulle et jagttegn hjælpe ved det? Harpunen er jo et våben på højde med din fiskekniv eller et luftgevær købt i Harald Nyborg. Så man kan jo sige, at så længe det bliver brugt til sit rette formål, er det jo ganske uproblematisk.
   Det virker som om, at det bliver et hovedargument, kun for at du kan få lov til at definere UV-jagt som jagt – og dermed få pålagt nogle meget restriktive regler.

   At havørreder tiltrækkes af lys… de tiltrækkes nok af svagt lys, men det betyder jo ikke, at de selv svømmer hen og sætter sig på spydet, så snart de er “fanget” i lyskeglen. En lille forkert bevægelse eller rallen fra vand i snorklen, vil få fisken til “at tage halen mellem benene” og flygte. Og de bliver absolut ikke lammet af direkte lys – det skræmmer dem også.

   Det er en spændende debat du har taget hul på. Det er desværre bare ret svært at indgå i den, da en del af dine udtalelser mangler noget evidens, og for uv-jægeren kan opfattes som om, at du har ondt i r…. over, at vi kan tage de store fisk inden de kommer op i åen til dig…

   En UV-jæger skal have fisketegn og betaler dermed lige så meget som alle andre lystfiskere til yngelpleje mm. (Ja, vi betaler jo faktisk også til ferskvandsfisk, selvom ferskvand er no-go for uv-jagt) Derfor har vi vel samme “ret” til at fiske som alle andre lystfiskere…

   Men det kunne da være interessant med en ordentlig debat og udveksling af synspunkter mellem de forskellige lystfiskere… for der skal jo være plads til os alle. Og i sidste ende er vi jo ret fælles om vores fritidsinteresse

   Med venlig hilsen

   Henrik Lisby
   UV-jæger

   • Niklas Albrechtsen

    Hej Henrik
    Tak for din kommentar og dejligt at have en debat med nogen der sidder og tænker over det de skriver og stiller nogle gode spørgsmål 😉
    Vedrørende jagtformen som jeg mener skal ind under jagt lovgivningen , da det også kaldes for UV jagt , så er jeg klar over den kaldes spearfishing world wide. Dette ændre dog ikke på min holdning til at det er jagt der udøves, så derfor ved jeg ikke helt hvad jeg skal svare på , men det er ikke det samme som jeg ikke vil ,)
    At UV jagt er effektiv er jeg ikke i tvivl om , da jeg selv har set denne effekt på kysten på både havørreder og fladfisk. At aftens udsendelse med Karre fra DSF , så udtaler at UV jagernes fangster udgør 10 % af det samlede antal fanget fra UV / lystfiskere , så bliver jeg da først stærkt bekymret.
    Jeg ved at DSF har holdt møder med UV jægere og de har nok i fælleskab i nogle spørgeundersøgelser kommet frem til dette tal. Når jeg så gang på gang hører , hvor få der dyrker denne hobby ( det siger UV Jægerne jo selv ) så er jeg da stærkt bekymret for ,at de på nuværende tidspunkt står for hele 10 % . Det viser jo hvor effektiv denne jagtform er i gode som i dårlige hænder og det er nødvendigt at få en lovgivning på området der passer til denne jagtform .
    Jeg har også flere udtagelser fra folk der selv fortæller hvor nemt dette er om natten .
    Bare et eksempel her !

    Nicolai Munk Jeg har fanget masser fisk på flue og på spin.
    Jeg har også været på natjagt med harpun, hvor jeg har skudt 4 havørreder op til 3 kg – aldrig har jeg kommet så ufattelig let til mine fisk. På de to ture, har jeg set fisk på 4+ og 7+, uden at skyde dem, da jeg følte det ville være dybt usportsligt.

    For mig, ødelægger det sporten, at det er så nemt. Lidt på samme måde, som hvis nogle på ens fodboldhold måtte bruge hænderne, og andre ikke.

    UV jagt om dagen synes jeg giver meget bedre mening.
    Hvis man øver sig, lige som man gør som stangfisker, er det bestemt muligt at skyde havørreder om dagen

    Hvorfor jeg vil have denne jagtform ind under jagtlovgivningen er faktisk ikke så svær i mine øjne at forsvare, men måske ikke så nem for modtageren.
    Da det er ulovligt at bruge lys til jagt ville den jagtform under vand jo med et blive ulovliggjort nøjagtigt som den er i ferskvand. Det er trods alt det jeg kæmper for.
    Det næste vigtige punkt er at ved at der skal tages et jagttegn til denne jagtform under vandet er at det vil løse et stort problem for både jer og mig som lystfisker.
    Jeg tror at det ville bremse antallet med 50 % til denne jagtform , da man ikke længere bare kan gå ind fra gaden og købe sit udstyr for at skyde løs fordi man har et par venner der syntes det er lidt sjovt. På denne måde vil jeg også garantere at langt de fleste brådne UV jægere ville falde fra pga disse krav. Problemet er manglende oplysning / lærling på et tvunget kursus hvor man lære om biologi – adfær m.m.
    Det tog mig et halv år på aftenskole at blive jæger og der var masser af punkter jeg blev klogere på , da vi gennemgik alt fra våben til det at færdes og tage hensyn og ansvar for sine handlinger.

    Jeg ved også at 99,9 % sikkert har indløst fisketegnet og derved bidrager på lige fod som mange lystfiskere gør og det har jeg heller ikke indraget i min debat .

    Sidst men ikke mindst jeg har på ingen måde ondt i røven ( netop dette spørgsmål blev jeg også stillet under aftnes interview ) desværre kom mit svar ikke med .
    Men mit svar er at i på lige fod med mig eller andre har ret til de store fisk , men så gør det unden brug af lys. I må alle færdes på mine fiskepladser og jeg har alle dage lykkeønsket de Uv jægere jeg har truffet med store som små fangster.

    Når det er sagt , så kan jeg ikke selv forstå hvorfor så mange UV jægere kun dyrker jagten om natten med lys, for alle er næsten enige om hvor svært det er og hvor ringe fangsterne er , så burde det vel være nemmere om dagen , hvor det ikke er nødvendigt at rode rundt med bind for masken 😉

    Håber det giver dig lidt svar og forståelse for mine syn på sagen.

    Hilsen Niklas
    Du må undskylde hvis jeg ikke får svaret dig igen , men jeg har svaret så mange og min e-mail er rødglødende endnu og jeg stopepr snart med at svare på alle beskederne , da jeg så skulle holde 3 ugers ferie 😉

    Men endnu engang tak for din deltagelse Henrik Lisby

 21. Claus

  Hej igen Niklas

  Jeg har stor respekt for at du kaster dig ud på det dybe (godt nok kun i overført betydning), og tør tage et standpunkt, hvor du ved, at du møder modstand. Det er sgu i orden.

  Men…

  Du snyder stadig på vægten. Du siger nemlig at du ønsker at forbedre UV-hobbyens love og regler. Tilsyneladende skulle det afhjælpes ved, at der kræves et jagttegn. Men hvad præcis skulle det hjælpe på. At vi ikke rammer hinanden eller lysfiskerne, når der skydes fisk med harpun? Er det sket så mange gange, at der bør lovgives for det? Det er måske mere et spørgsmål om, at det skal være svært, at få lov at dyrke de andres hobby. (Det ved jeg godt du ikke siger, men din baggrund taget i betragtning, kan jeg ikke undgå at tænke det)

  Så er der problemet vedrørende definitionen. Det er din definition og den giver ikke noget brugbart argument for det, du gerne vil, synes jeg. Du siger, at lystfiskeren står på land, med noget du ikke mener, er et våben. Derudover, synes du, at det er vigtigt, at det er fiskens egen beslutning at bide på krogen – og kun når den er sulten. Det er lystfiskeri! (fiskenes lyst??) UV’eren er i vand med noget du mener, er et våben og han m/k skyder “forsvarsløse” fisk. Derfor er det ikke lystfiskeri.

  Jeg synes, at det er noget vrøvl – undskyld, men det minder mig om en far der engang skulle lære sin søn at spille ludo.

  Til dem der ikke kan huske:
  https://www.youtube.com/watch?v=7kzzAfphkvc

  Hvorfor skal det kun være tilladt at dræbe fiskene når de er sultne?Hvor kommer det fra?

  Disneyficering
  Jeg mener fisk er dyr, der hverken beslutter eller tænker som vi. Jeg tror de handler instinktivt hvad-enten de er bange eller sultne. Stikker den af inden skudhold, eller er regnormen mistænkelig slap, hopper den hverken på krogen eller bliver hængende.

  Så er der lyset – igen. Du siger alle former for lys under alle former for jagt er totalt forbudt. (Er det mere forbudt når det er totalt forbudt?? – nå videre…)Jeg lader lige linket stå og anbefaler at I hurtigst muligt får fjernet denne artikel fra jeres hjemmeside:

  https://seatroutguidefyn.dk/de-bedste-fluer-til-natfiskeri-efter-havoerred/

  Bål og pandelamper…. Jeg har ikke noget i mod det, men det klinger lidt hult, taget i betragtning af det, som du lige har skrevet og stangfiskeren står tilmed på landjorden. (hvor det er ulovligt i følge dig). Her kommer der måske et ulykkes-stjerne-argument fra ludoeksemplet?

  I forhold til opdeling eller regulering af fiskearealet, så tror jeg, at det kan være problematisk i forhold til skibstrafikken og sikkerhed generelt at svømmere ikke må komme nærmere end kysten end 100 m. Om området skal reguleres på en eller anden måde, er jeg jo ikke tilhænger af. Jeg er sikker på, at mange stangfiskere ville blive kede af at skulle trække snøren ind, når der kommer en svømmer forbi. 🙂 Jeg tror man kan nå rigtig langt med at give plads, udvise hensyn og respekt for hinanden.

  Siger man UV-turisme, siger man også stang-turisme.
  I forhold til turisme, så er det prisværdigt, at du bekymrer dig om en mulig fremtidig situation for en anden hobby, end din egen. Men skulle vi ikke lige vente og se tiden an for UV-området? Hvad gør stang-fiskermiljøet i øvrigt når silden kommer til Hvide Sande? Burde man ikke starte med at presse på at få en lovgivning på området her i stedet?

  Alt i alt…
  Når det nu kommer fra en stang-fisker, tænker jeg – ja. Ti ud af ti grise ville også anbefale, at vi spiser mere oksekød. 🙂

  Held og lykke med interviewet.

  Med venlig hilsen
  Claus Damm

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Claus
   Tak for dit super indspark i debatten og dejligt at du holder den gode tone ( selvom du driller mig lidt i min måde at skrive på ) Det kan jeg sagtens acceptere 😉

   Jeg tro ikke der er sket nogen ulykker med UV Jægere , der har skudt eller på anden måde har såret en lystfisker eller en tilfældig badegæst på stranden.Jeg vil have UV Jagt ind under jagtlovgivningen fordi at det er jagt der drives dog til forskel blot under vand. En harpun er altså et våben og ikke en fiskestang og derfor er disse personer i mine øjne underlagt jagtens love og regler.
   Der er en grund til at man ikke må jage med lys på landjorden, men der kan jages 1 1/2 time før og efter solnedgang dog uden brug af lys.

   Jeg forstår ikke hvorfor du henviser til et link der skal fjernes – vi jæger ikke med lys ?

   Men nok om det – mine ideer til hvordan der kan give jer mere plads ( friplads) hvor lystfiskere og garnfiskere ikke må være syntes jeg er en glimragende ide , som burde give klapsalver i alle UV grupper , men desværre så læser folk slet ikke de gode ideer der også er.

   UV turismen kan man ikke bare vente på kommer rullende , da det kun er et spørgsmål om tid før dette starter og derfor er det vigtigt at vi står klar til at håndtere denne gruppe. De skal være hjertens velkommen til at dyrke UV jagt på mine fiskepladser , bare der ikke bruges lys til at dyrke denne jagtform.

   Du henviser til et problem ved Hvidesande jeg ikke kender til, men er der et problem der skal løses , så burde du da tage sagen op og kæmpe for dette,hvis du oprigtigt mener det er et problem . Den kan naturligvis også bare være at du peger på dette for at skifte emne eller pege den anden vej 😉

   Jeg kæmper for denne sag , da det er et stort problem i mine øjne og mange andres . Jeg har selv venner som jeg fisker med , der på samme tid kan dykke rundt med røven i vejret uden at vi skal skændes- vi er blot enige om at jagt med lys ikke hører hjemme under eller over vandet .

   Hilsen Niklas

 22. Claus

  Hej igen

  Jeg er glad for, at du ikke tager det personligt. Men med et smil. En diskussion behøver ikke være kedelig.

  For at vende tilbage til det vigtige – omkring lyset. Så fungerer lygten på altså på samme måde som stang-fiskerens pandelampe. Det er pokkers svært at se noget i mørke, både på land og i vand. Stang-fiskeren lystfisker med lys i mørke og UV’eren gør det samme. De ville sikkert begynde at ramme hinanden uden lys.

  Når UV’ere skal føres ind under jagt, er det fordi en harpun er et våben – sådan er det bare. En fiskestang er ikke – sådan er det bare – derfor lystfiskeri. Uden at det skal blive en diskussion om semantik, hvilket nok er for sent :-), så kan jeg ikke se argumentet. Men jeg prøver. Derfor kunne jeg spørge: Hvad ville betydningen af en sådan lovgivning blive i følge dig? Jeg er med på, at der ikke vil være lamper om natten, men hvilket problem bliver løst ved det? Synes du bare, at det er forkert?

  Der er jo nødt til at være et problem før vi begynder at tale løsninger. Det leder mig tilbage til, hvor jeg startede. Hvad er problemet?
  Dyre-etisk uforsvarligt? (følelser?)
  Fiskebestand bliver truet? (fakta?)
  Eller at nogle føler sig berøvet fra muligheden om at fange de største fisk (i mørke)? (medlemspleje?)
  Snyd??

  Der må være et problem!

  /Claus

  P.s.
  De kunne ligne mig at tale udenom under pres 🙂 men med hensyn til det jeg skrev vedrørende Hvide Sande, så var min pointe, at der er rigtig mange fisketurister, når der er sild. For mig er det ligegyldigt, men det overskygger enhver anden diskussion om fisketurisme, pladsmangel mv., hvis du spørger mig. Det reguleres ikke og det virker tilsyneladende fint. Turister køber også fiskekort og giver dermed igen. Ligesom UV’ere, turister eller ej, så længe de får lov at blive i selskabet. https://histogpistphotos.smugmug.com/Natur/Danmark-Dejligst-/Sild-i-Hvide-Sande-06042015/i-45JQv2m

 23. Lars

  Det er jo fair nok man ikke kan få sin forretning til at gå. Men det giver jo ikke mandat til at det skal gå ud over andre
  Citat fra Nicklas:
  Citat fra hans artikel:
  “I perioder er det ikke så sjældent at man har flere fisk på af gangen ( fisker med 2 fluer) og det giver ikke bare sjove oplevelser men det øger fangststatistikken hurtigt og væsentlig”

  Det er jo ikke ligefrem fordi du selv holder dig tilbage
  https://seatroutguidefyn.dk/det-er-effektivt-at-goere-det-rigtige-2/?fref=gc

  Nok den mest useriøs artikel jeg har læst i år incl alle med Trump.

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Lars
   Tak for din bekymring omkring min virksomhed, men jeg kan stolt fortælle dig at det glimmerende og jeg frygter bestem ikke for fremtiden. Du linker til en artikel hvor jeg lære folk nogle tips og trick der kan give dem mere succes , dem findes der jo masser af på UV siderne også ? så problemt kan jeg ikke se , men jeg er ked af at du sammenliger mig med Trump, da jeg har en helt anden hårfarve 😉
   Lidt sjov skal vi vel have sammen Lars ?

   jeg kan forstå at det er 100 Meter zone der skaber din vrede , men læs lige dette her , som jeg tilførte mit indlæg på sitet ..

   Der skal laves regler for hvor tæt på land Uv Jægere må jage på kysten – måske at det skal være som ved trollingfiskeri , at der skal holdes 100 meter væk fra kystlinien.
   Efter heftig debat vil jeg gerne uddybe dette forslag lidt

   De 100 meter til kysten var et punkt som jeg tænke meget over inden jeg skrev det på , men jeg gjorde det for at få en debat igang ,så vi måske kunne komme til enighed om en regel , så vi ikke skulle kæmpe mod hinanden ude ved fiskevandet – Men hvem skal vige for hvem nat som dag ..?
   Rigtig god dag til dig Lars som jeg ved fra venner at er dygtig debattør og en fornuftig mand.

 24. Christian

  Tak for at du tager emnet op. Jeg dyrker jagt på landkortet med riffel og dyrker lystfiskeri med stang. Jeg har længe undret mig over at man kan købe en harpun uden jagttegn – virker forkert med mine øjne. En harpun bør også opbevares i våbenskab ligesom andre våben skal.At der bruges lys ved UV jagt er ganske uetisk og skal forbydes.
  Synes iøvrigt at UV jagt ser spændende ud, men der skal være klare regler under jagtlovgivningen.
  Dbh
  Christian

  • Lars

   Christian, Hvad ved du om UV jagt? ok intet, Hvorfor må man jage med kikkertsigte og lyddæmper på landjorden, det er ganske uetisk og forkasteligt . Hvis du kendte til loven så er en harpun ikke under våbenloven, men det har du selvfølgelig ikke sat dig ind i . Endnu en person der udtaler sig imod bedre viden. Jeg må sige det er imponerende du har bestået jagt eksamen. For du er dumpet på alle andre punkter

 25. Lars

  Vi elsker den dejlige dobbelt moral Niklas Albrechtsen ligger for dagen.
  Måske skulle Niklas Albrechtsen tænke sig lidt om får han går sig selv total til grin. 1000 Havørred på 3 dage Seatrout Open. mon ikke det er der skoen trykker Hr. Niklas Albrechtsen. Det er pinligt
  https://www.go-fishing.dk/2013/04/18/1000-havorreder-pa-3-dage/?ph=030e4230894be4b0ad68239f&fref=gc

  • Niklas Albrechtsen

   Hej Lars
   Du er desværre helt forkert på den min ven , men nu er de 1000 ørreder jo ikke slået ihjel , men det har du sikkert ikke få læst . Der har nok været imellem 450-500 deltagere til denne konkurrence som så ca. har fanget 2 havørreder pr. deltager i gennemsnit på 3 døgns fiskeri .
   Der blev totalt indvejet 136 stk. fisk til konkurrencen 😉 Så jeg ved ikke helt havd du bidrager til i debatten længere.
   Jeg kunne jo også hver dag smide en ny film op fra YouTube der viser fisk blive skud i lyset fra en lygte , men hvilket formål ville dette have til debatten ?
   Intet nemlig, så det gør jeg ikke !
   Eftersom det er dette du skyder med i debatten , så vælger jeg at lukke ned for min debat med dig og bruger kræfterne på dem der har lyst til at fører en dialog i denne ømfindige sag.
   Rigtig god dag Lars
   Hilsen Niklas

   • KIm Jensen

    Hej Niklas
    Med hensyn problematikken omkring undervands jagt med lys kontra lystfiskere(flue og spind) så bliver der talt om
    kvoter på feks 3 ørreder pr mand super forslag(skulle være indført for mange år siden), men det skal gælde alle fiskere også dem der fisker med garn, både fritidsfiskerne og erhvervs fiskerne og så burde det være max 3 fisk i båden, så kunne man måske komme noget af det ulovlige garnfiskeri til livs.
    Desuden kunne man så samtidig indføre at erhvervsfiskerne ikke må sætte deres bundgarn helt op på land, for de fanger rigtigt mange ørreder, på nær nå de bliver spurgt..
    Jeg har personligt ikke oplevet UV jægerne, men kan ikke forstå at det virkeligt er lovligt med brug af lys i forbindelse med deres “jagt” om natten, dette burde forbydes. Om der skal jagttegn eller en slags prøve for at drive UV jagt ved jeg ikke, men stadigvæk tror jeg det største problem i forhold til havørredernes vej til åerne er de mange ulovlige garn samt det med at erhvervsfiskerne har deres bundgarn helt op på land, de burde stoppe 10-20 fra kysten så kan havørrederne trække inden om garne(det er jo ålebundgarn og ikke ørredgarn)
    Hilsen
    Kim Jensen

   • Lars

    Fint nok, kritik kan du ikke klare og så er jeg så ikke din ven da vi ikke kender hinanden, Vi kunne måske blive det men!, hvor har jeg skrevet der er 1000 HØ der er slået ihjel? Du drager konklusioner som sædvanligt på et grundlag der ikke eksister. Her er hvad jeg skrev ” 1000 Havørred på 3 dage Seatrout Open” Hvor ser du at der er 1000 HØ der er dræbt? Når det så er sagt så er det rigtigt at der er hjemtaget 136 HØ Men det er jo ikke hele historien.
    Nu er det jo ikke alle der fisker med flue så alle kan umuligt være kroget i kæben. Ikke alle afkroger den under vand uden at fjerne slim laget(dødelighed er ca 30%) Selv med flue sluger de den nogen gange eller den sidder i tungen. De 136 er døde da de blev hjemtaget(13,6%) så er der 864 eller 86,4% tilbage – Tager man den højeste og den laveste dødelighed fra og lægger de resterende sammen så giver det gennemsnitlig 38.75% dødelighed. Runder vi det så ned til 20%(statistisk usikkerhed så har du fået særdeles god goodvill) så giver det 173 stk HØ der vil dø efter genudsætning. 136+173= 308 stk HØ der er døde den weekend.
    Jeg siger tak for i aften

 26. Lars

  Glemte lige det videnskabelige skema, Som du på ingen måde kan tilbage vise.
  Gennemgående kan man sige , at jo mere yderligt fisken er kroget , desto bedre er dens chance for at overleve. Ligeledes kan man sige , at fisk der bløder har dårligere chancer for at overleve-
  Krogningssted dødelighed
  Gæller 50-75%
  Gæller med blødning 100%
  Svælg og spiserør 25-60 %
  Svælg med spiserør med blødning 90-100%
  Tunge 5-10%
  Ydre kæbeparti 1-5 %
  Øjet 1-5 %

 27. Lars

  I øvrigt er deltager antallet fuldstændig ligegyldigt i forhold til HØ bestanden. Hvis du mener der er for mange lystfisker (650.000) så må du jo kæmpe for at der bliver mindre. Dit oplæg går jo på at der bliver taget for mange HØ. Antal HØ er ikke delbart med antal deltager der bliver stadig fanget 1000 HØ på en weekend. Der tegner sig et klart billed her .

  • Claus Nellemann Damm

   Det er lidt en skam, at der bliver råbt så højt, at dialogen stopper.

   Mit hoved kan ikke få enderne til at nå sammen. Problemet er ikke “belyst” og det synes jeg faktisk ER et problem. Perspektivet er også forkert, synes jeg. Niklas har endelig fortalt hvad jagttegnet skal hjælpe, nemlig at der bliver færre UV’ere. Måske fordi det frygtes at UVere der fisker med lys og lygte i mørke truer bestanden. Eller også er det fordi det er uetisk, ligesom for jagt. Det må vel være det. Men kan det passe?

   Er fiskebestanden truet af UVere der fisker i mørke?
   Det er der vist ikke noget der peger på. Henrik Hjorts kommentar tidligere kastede nogle brugbare tal på bordet, nemlig at der ud af ca. 1.000.000 havørreder, bliver fanget ca. 900.000 på stang. 300.000 er hjemtaget. De resterende 600.000 er udsat, hvoraf de må antages, ifølge Lars kilde, at omkring 120.000 (lavt sat), dør som følge af de skader fiskene er blevet påført. Det giver minimum 420.000 (døde) havørreder som følge af stangfiskeri. Måske står UVere for en samlet fangst på 20.000, måske endda mere, men uanset hvad, kan det kun være en fraktion af den samlede fangst – perspektivet er helt forkert. Oveni det, findes der omkring 18.000 spættede sæler, der i vores farvande spiser omkring 3-5 kg fisk – om dagen!

   Det er tilsyneladende en udbredt antagelse at man ikke på landjorden må jage med lys. Er det noget nogen ved? Eller bliver det mon forvekslet med, at man herhjemme ikke må jage om natten? (Så er jagt med lys i mørke jo ikke ulovligt, men, helt enkelt, ligegyldigt, da man jo kun jager når det er lyst + det løse før/efter sol)
   Det bliver udlagt som at det er ulovligt af indlysende årsager. Der er blevet nævnt at det er uetisk, umoralsk og at alle jo ved hvorfor det forholder sig sådan, men gør de det? Det vil jeg godt udfordre.

   Nu har jeg prøvet at undersøge det. Jeg fandt et andet svar. Fakta må vel, alt andet end lige, stå stærkere, end hvad man føler, tror, antager, har det bedst med, synes godt om osv.

   En påstand:
   Jægerne jager ikke i mørke på land, fordi de har haft dårlige erfaringer med det – ikke fordi, det er uetisk. Det kan man antage, men antagelsen er forkert. Problemet for jægerne var, at jagt i mørke medførte en større del anskydninger og jagtulykker. Det forklarer faktisk, hvorfor der er en forskel på UV og jagt.

   https://www.jaegerforbundet.dk/media/1683/i-moerke-er-alle-krondyr-graa.pdf

   Tilbage står gruppen af stagfiskere som stadigvæk synes det er uetisk. Det er kan måske hænge sammen med at gruppen, har en særlig kultur, måske ligefrem et kodeks, for hvordan man bør agere i miljøet. Det har jeg stor respekt for. Det er måske der, det hele ligger begravet, for det kan næsten ikke have noget at gøre med hverken jæger-etik og moral, fiskebestand eller UV’ere for den sags skyld. Artiklen, der startede denne debat, anvendte to videoklip, der blev brugt til skære en hel gruppe over en kam. Det er unuanceret, upræcist og i værste fald påvirkes et regelsæt på en måde, der ikke gør nogen forskel, andet end at en gruppe mennesker får svært ved at dyrke den hobby de holder så meget af.

   What’s the point?

   Med venlig hilsen
   Claus Damm

 28. Lars

  Her er lige fakta omkring catch and release. Dette er en videnskabelig undersøgelse og ikke en amatør antagelse som ligger til grund for din UV undersøgelse. Den er gennemført helt fra 1992 til dag.
  https://henrysfork.org/files/Rob%20Blog/C%26R%20mortality%20review.pdf?fref=gc

 29. Lars

  Glæder mig til at se dig fordømme dette overfiskeri.

  https://www.sportsfiskeren.dk/fantastiske-uge-32

 30. Lars

  Jeg har med stor fornøjelse fisket i 42 år på kysten og har næsten altid fået en naturoplevelse med hjem i rygsækken hvis ikke fiskeheldet var med mig. Her på det sidste har jeg oplevet en del uv jæger jage om natten. Nu sker der flere ting, lys farer frem og tilbage, dykkere råber til hinanden, indimellem for man deres lampe i hovedet. Der røg den naturoplevelse og sikkert mine og andres chancer for fangst.
  I over 25 af de 42 år har udsætninger fundet sted for at skabe en selvproducerende stamme uden menneskets ind blanding. Det er dog stadig nødvendigt at elektrofiske i åen.
  Fisken bliver angrebet fra alle sider – Fritidsfiskere – Bierhvervsfiskere- Piratfiskere – Erhvervsfiskere – Lysfiskere/Sportsfiskere – Dykkere.
  Jagten foregår i Søen -Åen – Fjorden og i Havet, derudover forurener vi dens miljø med alt muligt.. Nogen må gi sig…
  Så for jeg den tanke at vi stopper udsætningerne og fortæller Politikerne, at det ikke kan lade sig gøre at skabe en selvproducerende stamme af fisk, uden stramme regler, effektiv kontrol og bedre vandmiljø. Nu vil det sikkert tage mange år før de regler er på plads og bestanden vil falde -Derefter vil presset ophøre når der ikke fanges nok fisk.
  Når Naturen vil rejser sig igen , må vi håbe at Politikkerne har de regler klar der skal beskytte vandmiljøet – fiskebestanden, samt regler der giver plads til alles fulde tilfredshed.

Der er lukket for kommentarer.